CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 12 APRIL 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Noord-Holland Noord zorgt voor voldoende opvangplekken

Waar de 25 veiligheidsregio’s van het kabinet de opdracht hebben gekregen voor 14 april ieder 2000 plekken voor Oekraïners te regelen, heeft Noord-Holland Noord er op dit moment 2.867 beschikbaar. Daarvan zijn er 2.363 daadwerkelijk bezet. Landelijk waren er volgens de laatste meting op 11 april 41.743 bedden beschikbaar, waarvan 27.842 bezet.

Krishna Taneja (directeur VRNHN) gaf eerder in de media aan dat Noord-Holland Noord landelijk voorop loopt en dat de regio vooral uitblinkt dankzij de inzet van alle gemeenten, inwoners en bedrijven. Hij vond daarin bijval van Anja Schouten, voorzitter van de veiligheidsregio, die haar waardering en dankbaarheid uitsprak voor iedereen die zich inzet voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

Wet verplaatsing bevolking geactiveerd

De toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne is zo hoog dat Nederland niet in staat is hen binnen de bestaande structuren (nood)opvang te bieden. Daarom heeft het kabinet besloten gebruik te maken van de Wet verplaatsing bevolking. De burgemeesters krijgen daarmee wettelijk de taak zorg te dragen voor de opvang van Oekraïners (met uitzondering van alleenstaande minderjarigen). De burgemeester zal zelf een inschatting moeten maken van de lokale omstandigheden en mogelijkheden en daarbinnen de opvang realiseren.

De wettelijke taak is verder uitgewerkt in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne waarin de zorgtaken van de burgemeester zijn opgenomen. Hierin is onder andere bepaald dat de burgemeester opvangvoorziening moet aanbieden. Verder moeten de burgemeesters ervoor zorgdragen dat een vluchteling bescherming van zijn gezinsleven geniet, de mogelijkheid heeft om te communiceren met o.a. familieleden, juridisch adviseurs of raadslieden en dat aan de vluchteling in de leerplichtige leeftijd onderwijs wordt geboden.

Regio voorbereid op verzoek uitbreiding aantal opvangplekken

Als de Rijksoverheid de veiligheidsregio’s vraagt meer plekken te realiseren, is Noord-Holland Noord hierop voorbereid. Inmiddels hebben we al ruim 2800 opvangplekken gerealiseerd. Landelijk gezien begint de uitbreiding van het aantal noodopvangplekken te stagneren. Ook neemt de bezetting van de beschikbare plekken snel toe.

KCIO (Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne) en Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) maken samen wekelijks prognoses en verwachten dat op korte termijn een knelpunt in de opvang ontstaat. Zij stellen dat in hoger tempo opvangplekken gerealiseerd moeten worden.

Nog niet alle veiligheidsregio’s hebben de gevraagde 2000 plekken gerealiseerd. Daarnaast wordt verwacht dat het in totaal gevraagde aantal van 50.000 opvangplekken tussen medio april en begin mei niet meer volstaat.

Werkbezoek aan doorstroomlocatie

Dinsdagavond 12 april brengen raadsleden en wethouders van gemeenten uit onze veiligheidsregio een werkbezoek aan de doorstroomlocatie Sportpaleis Alkmaar. Het bezoek is vooral bedoeld om het proces op de doorstroomlocatie in beeld te brengen, zodat de bestuurders goed zicht hebben op welke stappen de vluchtelingen uit Oekraïne doorlopen voordat zij geplaatst worden op een opvanglocatie binnen een gemeente. Uiteraard wordt er bij het bezoek rekening gehouden met de privacy van de vluchtelingen.

Verzamelbrief Rijksoverheid opvang Oekraïne

De ontwikkelingen in Oekraïne en daarbuiten ten gevolge van de situatie in Oekraïne volgen elkaar zeer snel op. In de ‘Verzamelbrief opvang Oekraïne’ van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt ingegaan op de laatste stand van zaken rond de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Nederland. Hierbij komen diverse onderwerpen aan bod, waaronder financiële afspraken met gemeenten, onderwijs en toeslagen gasthuishoudens. Ook is een budgettaire tabel opgenomen.

Betaalrekeningen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne met een paspoort uit hun land en een Nederlands BSN-nummer kunnen voortaan in Nederland een bankrekening openen. Dat hebben Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekendgemaakt. Met een betaalrekening kunnen vluchtelingen uit Oekraïne onder meer leefgeld of loon ontvangen en dagelijkse boodschappen betalen. Bij iedere betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om via internetbankieren of met een mobiele app bankzaken en betalingen te regelen. Overboekingen van en naar het buitenland zijn ook mogelijk.

Maak kennis met...

Wie: René Snijders Functie: Senior specialist brandveilig bouwen en omgeving Wat: Houdt zich bezig met het beoordelen van opvanglocaties op brandveiligheid

“Mijn dagelijks werk omvat het controleren en adviseren van bouwplannen die door gemeenten bij ons als veiligheidsregio worden ingediend. Dat is deels kantoorwerk als het gaat om het beoordelen van tekeningen. En als er speciale dingen zijn of twijfels over de uitvoering van bijvoorbeeld brandwerende constructies dan ga ik naar de locatie toe. Door de Oekraïne-crisis krijgen we veel verzoeken om gebouwen...

Nieuws van GGD Hollands Noorden

Forse toename van aantal kinderen bij de jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden heeft inmiddels 662 Oekraïense kinderen van 0 tot 18 jaar geregistreerd. Dat is een forse toename ten opzichte van twee weken geleden. De aandacht van de jeugdgezondheidszorg blijft voorlopig bij de 0 tot 4 jarigen. De GGD wil hen als eerste zien, zowel in het belang van de kinderen als hun ouders.

Vaccinatie op locatie in Alkmaar, Heerhugowaard en Texel GGD Hollands Noorden heeft contact opgenomen met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Texel. Deze gemeenten huisvesten meer dan 50 vluchtelingen per opvanglocatie. De GGD gaat deze grotere groepen ter plaatse vaccineren tegen Corona. Vluchtelingen die in kleinschaliger locaties of particuliere opvang zitten, kunnen zelf een afspraak maken voor een Corona vaccinatie. Dit kan zonder BSN nummer.

Vragen over Corona in het Oekraïens Op de website Vragenovercorona.nl is in het Oekraïens informatie beschikbaar over Corona. Ook is er een spreekuur voor vluchtelingen uit Oekraïne, waar mensen in het Oekraïens met een zorgprofessional kunnen spreken. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur via telefoonnummer 0800-7707707.

In het nieuws

Volop activiteit bij opvanglocatie Rijper Eilanden

Het NHD heeft aandacht voor hoe het gaat op opvanglocatie hotel De Rijper Eilanden in De Rijp. 212 Vluchtelingen worden hier momenteel voor langere tijd opgevangen. Voor de kinderen wordt inmiddels onderwijs opgestart. Een aantal Oekraïense gasten is aan de slag in het hotel. Mensen uit de omgeving brengen spullen en er komt elke ochtend een triagist om de hotelhoudster zorg uit handen te nemen.

Alkmaar Centraal schrijft over een leuke voetbalmiddag die georganiseerd is voor de kinderen van deze locatie. Het initiatief lag bij Sebastian van Enk, wijkagent van Graft, De Rijp en de Schermer. Hij wilde enerzijds wat leuks voor de Oekraïners organiseren en anderzijds laten zien dat de politie hier niet gevreesd hoeft te worden. Onder andere de gemeente, Alkmaar Sport, AZ en de basisschool De Balijn werkten graag mee. De Oekraïense kinderen hadden het erg naar hun zin.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.