CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 22 MAART 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Mogelijk meer opvangplekken nodig

In een brief aan de Tweede Kamer van 17 maart jl. geeft de minister van Justitie en Veiligheid aan dat mogelijk vijf miljoen Oekraïners hun land zullen ontvluchten. De meeste mensen verblijven tot nu toe nog in de omringende landen, maar in Nederland komen ook steeds meer vluchtelingen aan.

Als het voor de opvang van vluchtelingen nodig is, overweegt het kabinet noodrecht in te zetten. Het ministerie onderzoekt of het mogelijk is om in dat geval de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wettelijk op gemeentelijk niveau te beleggen, zodat burgemeesters een formele taak krijgen in de opvang van de vluchtelingen.

Voor de middellange termijn moeten voorzorgsmaatregelen getroffen worden voor de opvang van meer dan de nu landelijk te creëren 50.000 plekken, geschikt voor opvang voor langere tijd. De opvang zal dan noodzakelijkerwijs een grootschaliger en meer regionaal gecentraliseerd karakter hebben, waarbij ter plaatse ook specifieke voorzieningen, zoals onderwijs, worden geboden.

Trots op onze regio

In onze regio zijn op dit moment 1979 opvangplekken beschikbaar, waarvan 1306 plekken zijn ingevuld. Aan de vraag van de Rijksoverheid om als veiligheidsregio 2000 plekken te leveren, is daarmee bijna voldaan. Ook is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord één van de regio’s waar op dit moment veel vluchtelingen al opvang hebben gevonden.

Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Krishna Taneja: “We zijn heel goed op weg om in korte tijd de tweeduizend opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te realiseren. Gemeenten zetten zich keihard in, particulieren bieden woonruimte aan, bedrijven melden zich. Ook willen veel inwoners op allerlei manieren helpen: zij brengen spullen, willen zich persoonlijk inzetten, enzovoorts. Het is echt een gezamenlijke inspanning, waarin we ons openstellen om de vluchtelingen uit Oekraïne veiligheid te bieden en hen zich welkom te laten voelen. Als ik zie hoe we dit als regio met elkaar doen, dan ben ik ongelooflijk trots op iedereen.”

Handige info op Refugeehelp.com

Afgelopen week is de website RefugeeHelp.com gelanceerd. RefugeeHelp.com is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten.

Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen.

De site is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

Leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Afgelopen week was er veel te doen over het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Daar is nu duidelijkheid over. Het leefgeld voor een vluchteling bedraagt ongeveer € 60 per persoon per week voor kleding, voedsel en andere persoonlijke uitgaven. Dit bedrag geldt zowel voor volwassenen als minderjarigen.

Vluchtelingen in een particuliere opvang, zoals bij een gastgezin, krijgen een extra toelage. Met dit geld kunnen zij bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer en activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek of sporten) betalen en (vrijwillig) bijdragen aan de kosten van het gastgezin.

Het gaat om € 75 per week voor het eerste gezinslid, bovenop het basisbedrag van € 60 (is dus samen € 135). Voor het tweede gezinslid is de extra toelage € 25, voor het derde en vierde is dit € 12,50. Per gezin is de maximale toeslag € 125 per week.

Publieke gezondheidszorg rondom vluchtelingenopvang Oekraïne

GGD Hollands Noorden helpt bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de regio Noord-Holland Noord. De GGD voert de wettelijke taken uit rondom de publieke gezondheidszorg. Dit is de huidige stand van zaken.

Jeugdgezondheidszorg De prioriteit ligt bij de zorg voor jonge kinderen. De eerste baby’s zijn al bij de consultatiebureaus binnen gekomen. Het is belangrijk dat Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij gemeenten, dan krijgt de GGD meer zicht op de hoeveelheid mensen en de vraag. De zorg voor oudere kinderen zal primair via de scholen gaan verlopen.

Corona Voor het testen op Corona kunnen vluchtelingen die bij particulieren verblijven, zich aanmelden via de reguliere lijnen. Bij de opvanglocaties stellen gemeenten zelftests ter beschikking.

Infectieziekten Het RIVM is bezig met een vaccinatieprogramma, gericht op het Oekraïense vaccinatiebeleid. Zodra hier meer duidelijk is, zal ook de GGD hierop aansluiten. Indien er een vermoeden is van een infectieziekte, bij een opvanglocatie of bij een particulier, kunnen dienstdoende huisartsen 24 uur per dag bellen met het piketnummer van de GGD.

Inspectie van opvanglocaties De GGD verzorgt de inspectie van de opvanglocaties die de gemeenten beschikbaar stellen. Tot nu zijn er acht locaties geschouwd. Er is vooral advies gegeven over het sanitair zoals douches en wc’s.

Speciaal e-mailadres voor vragen GGD Hollands Noorden heeft een speciaal e-mailadres geopend voor inwoners, gemeenten, ketenpartners en andere organisaties. Mail naar oekraine@ggdhn.nl.

Hulp bij communiceren

Om de communicatie tussen vluchtelingen en Nederlanders zo prettig mogelijk te laten verlopen, is het handig om hulpmiddelen, zoals afbeeldingen en pictogrammen in te zetten. Er is een mooie communicatiekaart beschikbaar die gebruikt kan worden op allerlei plekken. Ook kunnen vluchtelingen met behulp van deze kaart snel hun eerste woorden Nederlands leren, zodat zij zich snel verstaanbaar kunnen maken.

Doorstroomlocatie Sportpaleis Alkmaar

De doorstroomlocatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in het Sportpaleis Alkmaar is vorige week in gebruik genomen. Er lopen 24/7 brandwachten rond, medewerkers van de veiligheidsregio doen de intakes en er is iemand die vluchtelingen matcht met hun definitieve opvangplek. Een tolk zorgt voor een warm welkomstwoord. Bij aankomst zijn een huisarts en doktersassistente beschikbaar om mensen met medische klachten bij te staan. Ondertussen wordt divers communicatiemateriaal ontwikkeld, zoals een flyer die de vluchtelingen krijgen wanneer zij ’s nachts aankomen en er geen tolk of intakemedewerkers zijn.

Sportpaleis Alkmaar heeft tot nu toe nog niet veel vluchtelingen ontvangen. Gestreefd wordt naar een gelijkmatige verdeling van vluchtelingen over het land. Met de aantallen opgevangen vluchtelingen in onze regio in vergelijking met de andere regio’s gaan de mensen nu eerst naar de andere veiligheidsregio’s. Deze situatie kan elk moment wijzigen. Wanneer dat gebeurt, is Sportpaleis Alkmaar klaar om de mensen in onze regio welkom te heten.

De media brachten voorafgaand aan de ingebruikname een bezoek aan de doorstroomlocatie.

Hard gewerkt aan (para)medische zorg

De GHOR NHN heeft de afgelopen weken samen met de zorgpartners in de regio hard gewerkt om de (para)medische zorg rondom de opvanglocaties voor de Oekraïense vluchtelingen te regelen. Je kunt hierbij denken aan huisartsenzorg, verloskundige zorg, tandarts etc. Dit heeft geleid tot de factsheet ‘Zorg rond Oekraïense vluchteling in Noord-Holland Noord’. Doel van deze factsheet is helderheid te verschaffen aan de gemeenten en aan de vluchtelingen zelf over welke stappen je moet zetten om tot de juiste zorgaanbieder te komen. Het fijne is dat we hierbij gebruik kunnen blijven maken van het reguliere zorgproces. Vorige week is deze factsheet gedeeld met de AOV-ers van de zestien gemeenten. Daarnaast heeft de GHOR samen met de zorgpartners de medische zorg rondom de doorstroomlocatie in Alkmaar georganiseerd en hebben we hiervoor een draaiboek geschreven. Ook dit draaiboek geeft helder weer wat er wanneer moet gebeuren als er een zorgvraag gesteld wordt.

Maak kennis met...

Wie: Anne Judith Apeldoorn Functie: Projectleider Informatiecentrum Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Wat: Bijhouden Vluchtelingenmonitor, planning rondom logistiek vluchtelingenopvang, inventarisatie beantwoording vragen, verbinding hulpdiensten

“Ik werk doorgaans voor het zorg- en veiligheidshuis. Daar zoek ik naar huisvesting voor personen met onbegrepen gedrag en een ernstig veiligheidsrisico. Twee weken geleden ben ik gevraagd te ondersteunen en inmiddels ben ik projectleider Informatiecentrum. Wij houden ons bezig met het aan elkaar knopen van alle informatie. Denk aan de in-, door en uitstroom op onze opvanglocatie voor de vluchtelingen, plannen van medewerkers, het bijhouden en inzichtelijk maken van de vragen en antwoorden (Q&A) en het delen van deze informatie met alle stakeholders. Na de eerste hectiek en het acute handelen zijn we nu alles wat er gedaan is goed op papier aan het zetten. We brengen structuur aan en kijken alvast vooruit voor als er meer- of straks zelfs minder opvang nodig is.” Hoe ervaar je deze crisis? “Ik ervaar het als hectisch, maar ik gedij wel op korte chaos. Wij mogen vraagstukken ontwarren en processen inzichtelijk te maken en dat vind ik prettig om te doen.”

In het nieuws

Opening kaasmarkt Alkmaar krijgt Oekraïens tintje

Op vrijdag 25 maart wordt om 10.00 uur het nieuwe seizoen van de Alkmaarse kaasmarkt ingeluid. Door de coronamaatregelen waren er twee seizoenen lang bijna geen kaasmarkten op het Waagplein.

De eerste kaasbel van dit seizoen wordt geluid door oud-profvoetballer Evgeniy Levchenko en actrice Victoria Koblenko. Tijdens de eerste kaasmarkt wordt dan ook stil gestaan bij de oorlog in Oekraïne.

Gemeente in beeld

Oekraïnemanifestatie in Castricum

De gemeente Castricum heeft op 12 maart een Oekraïnemanifestatie gehouden in het gemeentehuis van Castricum. Het doel van de bijeenkomst was medeleven betuigen met de vluchtelingen uit Oekraïne en kijken hoe de Oekraïners die in Castricum komen, geholpen kunnen worden. Tijdens de manifestatie in het gemeentehuis werden ook hulpacties op poten gezet. Zo’n honderdvijftig mensen namen deel aan het evenement, wat aangeeft hoezeer inwoners en organisaties binnen deze gemeente zich betrokken voelen bij het lot van de Oekraïner bevolking. Het Noordhollands Dagblad deed verslag.

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.