CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 7 JUNI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Voorstel burgemeesters voor duurzame oplossing overvol Ter Apel:

Versneld huisvesten statushouders

De overvolle opvang van asielzoekers in Ter Apel is al tijden in het nieuws. De problematiek is groot. Het Rijk heeft meerdere malen gevraagd om voor groepen asielzoekers voor een korte periode crisisnoodopvang te realiseren binnen de veiligheidsregio’s. De zestien burgemeesters van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zien hierin geen duurzame oplossing. Zij vinden het vanuit ethisch perspectief onwenselijk dat de komende periode een situatie dreigt te ontstaan, waarbij mensen die al veel meegemaakt hebben van de ene naar de andere tijdelijke opvanglocatie verplaatst worden. De doorstroom in asielzoekerscentra (AZC’s) stagneert, onder andere vanwege het niet voldoende opnemen van statushouders binnen gemeenten in Nederland.

Brief aan staatssecretaris

De burgemeesters van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben daarom de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief gestuurd met het voorstel om vervroegd te voldoen aan de taakstelling voor 2022 van de gemeenten in onze regio om huisvesting te bieden aan statushouders. Hierdoor kunnen deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning de AZC's verlaten en ontstaat er ruimte voor asielzoekers.

Er wordt evengoed nog gezocht naar een crisisnoodopvanglocatie om een groep van honderdvijftig asielzoekers tijdelijk in onder te brengen. In het veiligheidsberaad noemde de staatssecretaris het initiatief een goed voorbeeld voor andere regio's.

Rek raakt eruit bij gastgezinnen

In de media werd afgelopen week gemeld dat steeds meer gastgezinnen moeite krijgen met de opvang die zij bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Genoemde redenen zijn cultuurverschillen, financiën en een gebrek aan privacy. Het gaat bij de spijtoptanten vooral om mensen die spontaan opvang hebben aangeboden en dit zelf hebben georganiseerd.

In Noord-Holland Noord worden deze signalen herkend. Er wordt rekening mee gehouden dat vluchtelingen uit Oekraïne op termijn meer van gemeentelijke opvang gebruik zullen maken.

Veiligheidsberaad maakt afspraken over crisisnoodopvang

In het Veiligheidsberaad is dinsdag 7 juni opnieuw gesproken over crisisnoodopvang van asielzoekers. De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben afgesproken het COA te helpen met crisisnoodopvang. COA maakt komende week een prognose voor de instroom in Ter Apel. Op basis hiervan wordt bepaald of vier regio’s tegelijkertijd 150 plekken opvangen in een roulatieschema van twaalf weken, of dat het nodig is dat zes regio’s tegelijk 150 plekken beschikbaar hebben in een roulatieschema van negen weken. In dat laatste geval verandert de eerder gecommuniceerde planning en is Noord-Holland Noord waarschijnlijk eerder aan de beurt dan 13 juli.

Vergoeding voor opvang statushouders in een hotel of andere accommodatie

Om het probleem van de asielopvang op te lossen, heeft het kabinet verschillende maatregelen aangekondigd. Onder andere is de hotel- en accommodatieregeling (de HAR) aangepast. Met deze regeling kunnen gemeenten vluchtelingen met een verblijfsvergunning tijdelijk onderbrengen met een vergoeding vanuit het Rijk, in afwachting van definitieve huisvesting. De periode voor aanvragen is met drie maanden verlengd en de HAR is voor meerdere doelgroepen toegankelijk gemaakt. Een plaatsing in de HAR telt direct mee voor de taakstelling die gemeenten hebben voor het vestigen van statushouders.

Vrij reisrecht voor vluchtelingen uit Oekraïne beëindigd

Per 1 juni 2022 is het voor vluchtelingen uit Oekraïne niet meer mogelijk om vrij te reizen met het openbaar vervoer in Nederland. Zij hebben nu een geldig vervoerbewijs nodig. Als vluchtelingen Nederland inreizen is dat in de treinen van de NS nog wel gratis. Op vertoon van een Oekraïens identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 uur, kunnen Oekraïners een gratis vervoersbewijs ophalen bij de Tickets en Service-balies op de (grotere) treinstations van NS.

Huidige capaciteit en invulling opvangplekken

Landelijk zijn er op dit moment 50.596 opvangplekken gecreëerd. In aanloop naar de zomer moet het aantal opvangplekken doorgroeien naar 75.000. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op dit moment 3.125 opvangplekken gerealiseerd, waarvan er 2.956 zijn ingevuld.

Asielaanvraag vluchtelingen uit Oekraïne

Alle 54.000 vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) moeten op grond van de vreemdelingenwet een asielaanvraag gaan indienen. Om deze grote operatie uit te kunnen voeren, gaat de IND met een mobiel team het land in om de vluchtelingen op te zoeken. Op dit moment is de IND nog bezig het werkproces hiervoor te testen. Een bezoek aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is nog niet ingepland.

Herinnering NL-Alert 13 juni

In nieuwsbrief 11 hebben wij al geattendeerd op het feit dat de overheid op maandag 13 juni 2022 een NL-Alert testbericht uit zendt naar mobiele telefoons en steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen van trein, bus, tram en metro. Hierbij de link naar de toolkit die ook vertaalde middelen bevat om vluchtelingen uit Oekraïne en Rusland te informeren over dit NL-Alert testbericht. Zo weten zij dat er niets aan de hand is en niets hoeven te doen als zij het NL-Alert testbericht ontvangen.

Reisdoeboek voor kinderen

Schrijven werkt goed bij het verwerken van gebeurtenissen en kan helpen heftige ervaringen een plekje te geven. Universiteit van Groningen heeft daarom een reisdoeboek voor Oekraïense kinderen ontwikkeld. Mijn Grote Reis uit Oekraïne-boek is een initiatief van Lifebook for Youth (NGO), het programmateam van Het Begint Bij Mij en FICE Nederland. Het boek is met veel zorgvuldigheid samengesteld door een betrokken team van (ortho)pedagogen en psychologen. Het boek mag gratis gekopieerd en verspreid worden en is beschikbaar in een Oekraïense, Nederlandse en Engelse versie.

Maak kennis met...

Wie: René Menke Functie: Teammanager Ambulancezorg & GHOR Wat: Nieuwe programmaleider tijdens de Oekraïne-crisis

“Ik ben nu drie jaar teammanager Ambulancezorg & GHOR. Samen met de operationele managers Thijs Proper, Herman Smit en Barry Visscher bestier ik de aansturing van de ‘witte kolom’ van de veiligheidsregio. Per 1 juni heb ik de rol van programmaleider tijdens de Oekraïne-crisis voorlopig overgenomen van Remmy van Lieshout. Zij zal haar reguliere taken als Teammanager risico- en crisisbeheersing weer volledig oppakken.”

Hoe zie jij deze rol binnen de crisis? “Als ik eerlijk ben, denk ik dat mijn rol beperkt zal zijn. Ik zie namelijk en heb kennis gemaakt met...

In het nieuws

Texel plaatst chalets voor statushouders

Texel was afgelopen week in het nieuws met het bericht dat de gemeente is begonnen met het plaatsen van tien chalets voor statushouders achter gezondheidscentrum De Zandkoog. De gemeente mag op deze plek tien flexwoningen plaatsen voor maximaal tien jaar. Hiervoor zijn gebruikte chalets overgenomen van vakantiepark De Krim. Ze zijn allemaal gereserveerd voor statushouders en dan met name gezinnen. Woningcorporatie Woontij hoopt dat de flexwoningen eind juni bewoond kunnen worden.

Het Noordhollands Dagblad besteedde aandacht aan de plaatsing van de chalets met een algemeen artikel en een artikel voor abonnees.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.