CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 31 MEI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Mobiel IND-team op bezoek in Noord-Holland Noord

Vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, lopen voor het op orde maken van hun identiteitspapieren tegen problemen aan. De IND zet nu mobiele teams in om deze zogeheten derdelanders verder te helpen. Het team reist naar de veiligheidsregio’s toe om met de vluchtelingen in gesprek te gaan.

Afgelopen woensdag was het team in onze regio op bezoek. De gemeenten hadden 29 derdelanders aangemeld om hun documentatie te laten beoordelen. In totaal kwamen 23 van hen naar het gemeentehuis van Drechterland om met de IND het gesprek aan te gaan. Zes mensen kwamen niet opdagen. Voor twintig vluchtelingen adviseerde het team om hen te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor twee personen was nog aanvullende documentatie nodig. Eén persoon kreeg een negatief advies. Met de gemeenten waar de vluchtelingen verblijven, is het advies gedeeld.

Bij een negatief advies kan iemand die als asielzoeker wordt aangemerkt naar Ter Apel gaan voor opvang. Als onduidelijk is of iemand vluchteling uit Oekraïne of asielzoeker is, wordt hij of zij als illegale vreemdeling gezien. Diegene kan dan nog tijd krijgen om bepaalde bewijsstukken aan te leveren. Mogelijk volgt later via de gemeente of politie contact met de Dienst Terugkeer & Vertrek.

Zorgen om minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne

Unicef en Vluchtelingenwerk maken zich grote zorgen om alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne. Volgens hen zijn de kinderen nauwelijks in beeld bij organisaties die voor een veilige opvang zorgen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van mensenhandel en uitbuiting. Anders dan alleenstaande asielzoekerskinderen worden ze niet altijd geregistreerd en krijgt maar een enkeling een voogd toegewezen. Op dit moment zijn er zeker 170 minderjarige Oekraïners zonder ouder in Nederland. Unicef heeft een stappenplan met actuele informatie over waar onbegeleide kinderen moeten worden geregistreerd, aangemeld en opgevangen en welke instantie waarvoor verantwoordelijk is. Omdat er veel op gemeenten afkomt, hebben zij een checklist opgesteld. Deze checklist biedt houvast bij het zorgen voor een kindvriendelijke noodopvang.

Huidige capaciteit en invulling opvangplekken

In maart dit jaar stelden de 25 veiligheidsregio's zich ten doel om 50.000 opvangplekken vrij te maken voor Oekraïense vluchtelingen. Dit aantal komt nu in zicht. Landelijk zijn er op dit moment namelijk 49.155 opvangplekken gecreëerd. In aanloop naar de zomer moet het aantal opvangplekken doorgroeien naar 75.000. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op dit moment 3.112 opvangplekken gerealiseerd, waarvan er 2.915 zijn ingevuld.

Noodopvang honderdvijftig asielzoekers per 13 juli

Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid alle veiligheidsregio’s gevraagd op zoek te gaan naar elk honderdvijftig plekken voor crisisnoodopvang voor asielzoekers. Landelijk is door de veiligheidsregio’s een schema gemaakt wanneer welke veiligheidsregio standby staat als achtervang voor Ter Apel. De crisisnoodopvang is voor twee weken. Volgens dit schema is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vanaf 13 juli aan de beurt, samen met drie andere regio’s, zodat er in totaal crisisnoodopvang is voor zeshonderd asielzoekers. Onze veiligheidsregio zoekt nog naar een geschikte locatie.

Nieuwe verzamelbrief acties en financiering opvang

Er is door het kabinet een nieuwe verzamelbrief Opvang Oekraïne gepubliceerd. In deze brief staan acties en financiering rondom de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Het kabinet maakt financiële middelen vrij om gemeenten te compenseren voor de kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van het recht op onderwijs, zorg en opvang.

Er staan ook andere maatregelen van het kabinet in om de opvang van de vluchtelingen in goede banen te leiden, zoals de commissie ‘versnelling tijdelijke huisvesting’ en regelingen rondom zorgverlening.

Maak kennis met...

Wie: Ellen Boekelaar Functie: Projectmedewerker bij het planbureau op de doorstroomlocatie Wat: Zoekt in Noord-Holland Noord opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne

“Dit is mijn eerste baan bij VRNHN. Hiervoor heb ik bij de GGD gewerkt als bron- en contactonderzoek medewerkster. Eigenlijk ben ik sinds ruim een jaar met vroegpensioen, maar door corona heb ik ervoor gekozen om mijn steentje bij te dragen in de bestrijding van corona. Nu wil ik dit doen om de vluchtelingen uit Oekraïne een veilige plek te kunnen geven."

“Voor alle vluchtelingen uit Oekraïne die op de doorstroomlocatie...

Een weg uit de crisisstructuur opvang asielzoekers

Om de opvang van asielzoekers beter te organiseren heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een voorstel voor een driefasenaanpak gemaakt. In fase 1 creëren de veiligheidsregio’s elk honderdvijftig crisisnoodopvangplekken. Daarnaast is er een ‘noodknop’, waarbij via het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingenspreiding (LCVS) bij acute nood gevraagd kan worden naar enkele opvangplekken voor asielzoekers in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners. Voor fase 2, de versnellingsfase, wordt gewerkt aan een versnelde uitstroom uit de asielzoekerscentra door in gemeenten die achterlopen bij het opvangen van statushouders tot maximaal twintig statushouders in hotels en dergelijke te plaatsen. Daarnaast is het de bedoeling om als buffer vier grootschalige Tijdelijke Noodvoorzieningen Vluchtelingen van elk meer dan duizend personen worden gerealiseerd. Ondertussen wordt toegewerkt naar fase 3: een stabiele opvang van asielzoekers. Dit moet ontstaan door meer grip op migratie, beperken van irreguliere migratie, bevorderen van terugkeer en het verbeteren en versterken van legale migratie. Bij de opvang van verschillende doelgroepen staat flexibiliteit voorop, waarbij alle gemeenten in Nederland huisvesting van statushouders realiseren.

Oekraïens geld omwisselen in euro’s

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben vaak contant geld meegenomen. In veel Europese landen is het op dit moment niet mogelijk dit geld om te wisselen voor euro’s. In Nederland kunnen Oekraïense hryvnia binnenkort wel omgewisseld worden in euro’s. Het kabinet stelt hiervoor een regeling op voor in eerste instantie drie maanden die op korte termijn in werking treedt. Het gaat om een eenmalige mogelijkheid voor maximaal 10.000 hryvnia (ongeveer € 310) per persoon. Bij de omwisseling worden geen transactiekosten in rekening gebracht.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.