CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 24 MEI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Veiligheidsregio’s zoeken opvang voor asielzoekers

In het Veiligheidsberaad van maandag 23 mei hebben de 25 veiligheidsregio’s toegezegd op zoek te gaan naar 150 opvangplekken per regio voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is direct met het verzoek aan de slag gegaan en onderzoekt momenteel waar 150 asielzoekers tijdelijk ondergebracht kunnen worden. Het gaat om een periode van enkele weken, wat een plek als de doorstroomlocatie in Alkmaar, met veldbedjes en beperkte voorzieningen, minder geschikt maakt. “Onze voorkeur gaat uit naar een locatie die deels al is ingericht”, liet directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Krishna Taneja weten. “Daarnaast zullen nog tal van zaken georganiseerd moeten worden, zoals personeel, beveiliging, voldoende bedden en andere materialen en ruimte om de mensen activiteiten aan te kunnen bieden. Het verzoek vanuit COA dat de locatie binnen 24 uur beschikbaar kan zijn, vraagt opnieuw veel flexibiliteit van alle betrokken partijen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ook dit voor elkaar krijgen.”

Huidige capaciteit en invulling opvangplekken

Op dit moment hebben alle gemeenten en particulieren binnen veiligheidsregio Noord-Holland Noord samen 3.128 opvangplekken gerealiseerd, waarvan er 2.886 zijn ingevuld door vluchtelingen uit Oekraïne. Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord willen wij wederom onze dank en waardering uitspreken voor iedereen die dit mogelijk maakt.

Nieuwe versie handreiking GOO

Om gemeenten te helpen bij het opzetten en beheren van opvanglocaties heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid met partners in het begin van de oorlog een Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) opgesteld. Vorige week is de 3e versie van de handreiking GOO gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. Er zijn een aantal aanpassingen, verduidelijking en toevoegingen gedaan. Zo is er een checklist van Unicef toegevoegd en een verduidelijking en aanpassing in de informatie voor zwangere vrouwen opgenomen. Alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan in geel gearceerd.

Ondermijningsrisico’s bij het toewijzen van opvanglocaties

Op het forum van VNG is een bericht geplaatst om gemeenten te wijzen op alertheid bij het huren of aankopen van mogelijke opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Bij de opvang is snelheid vaak geboden. Het is daarbij van belang dat gemeenten de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan zorgvuldig blijven toepassen. De Landelijke Fenomeentafel Ondermijning in de vastgoedketen heeft een artikel geschreven om gemeenten ondersteunen door te wijzen op mogelijke risico´s en door handvatten te bieden hoe hiermee om te gaan. Het LIEC faciliteert de Landelijke Aanpak van Fenomenen via Landelijke Fenomeentafels (LFT´s). LFT’s richten zich op het versterken van de aanpak van regio-overstijgende fenomenen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

‘Wij willen graag een andere woonplek’

Verschillende keren ontving de veiligheidsregio het verzoek van vluchtelingen uit Oekraïne om een andere woonplek. Als vluchtelingen uit Oekraïne vanuit een opvanglocatie graag ergens anders geplaatst willen worden, moeten zij zich richten tot de gemeente waar ze op dat moment verblijven. De gemeente kan dan kijken of andere opvang binnen de gemeente mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, neemt de gemeente contact op met het planbureau van de veiligheidsregio.

Gaat het om een acute situatie, dan kan de gemeente de vluchtelingen doorverwijzen naar de doorstroomlocatie Sportpaleis Alkmaar. Vanuit de doorstroomlocatie wordt dan gekeken of binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een alternatieve plek beschikbaar is, of dat uitwijken naar een andere veiligheidsregio mogelijk is. In dat laatste geval loopt de coördinatie via een landelijk centraal punt.

Maak kennis met...

Wie: Liz Pelupessy Functie: Beleidsadviseur sociaal domein gemeente Texel, met de nieuwe wet inburgering als één van de focuspunten Wat: Coördinator samenwerkingsverband voor vluchtelingen uit Oekraïne op Texel

“Op Texel vangen we op dit moment meer dan honderd vluchtelingen uit Oekraïne op. Zij krijgen onderdak in chalets en op een hotelboot. Om hen een goede start op het eiland te geven, hebben we een samenwerkingsverband opgericht van jongerenorganisatie Young for Ever, leerwerkbedrijf De Bolder, sportstichting Texel, VluchtelingenWerk, de organisatie voor sociaal werk Texels welzijn en de gemeente. De samenwerking is spontaan opgestart, maar er lag al een basis vanuit de nieuwe wet inburgering voor statushouders. Deze hebben we nu uitgebreid, omdat we te maken hebben met...

Draagvlak voor vluchtelingen uit Oekraïne iets afgenomen

Uit de politieke peiling van mei 2022 van I&O Research is naast de aandacht voor politieke partijen ook aandacht besteed aan het draagvlak voor het toelaten van vluchtelingen uit Oekraïne. Het blijkt dat de steun voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne iets afneemt. Zes op de tien mensen vinden dat Oekraïense oorlogsvluchtelingen met open armen moeten worden ontvangen. Vorige maand vonden bijna zeven op de tien mensen dat, en in maart acht op de tien mensen. Ook wordt de oorlog in Oekraïne minder op de voet gevolgd (maart: 35%, mei: 73%).

Event voor vluchtelingen uit Oekraïne: Welcome Ukraine

De Oekraïense ambassade heeft een oproep gedaan om Oekraïense vluchtelingen, gastgezinnen en vrijwilligers namens de ambassade van Oekraïne uit te nodigen voor het gratis event ‘Welcome Ukraine’. Het event vindt al komende donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag plaats op het plein de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Er treden bekende artiesten uit Oekraïne op en het is bedoeld om een leuke tijd te hebben met iedereen die daar aanwezig zal zijn. Om dit kenbaar te maken is een flyer rondgestuurd onder alle gemeenten ter verspreiding, dus ook binnen onze veiligheidsregio. Het evenement heeft ook een pagina op Facebook met meer informatie in het Oekraïens.

In het nieuws

Bereidheid tot hulp in Andijk

Op Andijker Nieuws een mooi voorbeeld van draagvlak voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Andijk begint maandag 23 mei met de inrichting van de tweede opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Na een informatiebijeenkomst over deze opvang vragen veel inwoners of er spullen nodig zijn en waar zij die kunnen brengen. Op de website van de gemeente Medemblik is een pagina waarop alle benodigde informatie staat vermeld over diverse zaken die de opvang van Oekraïense vluchtelingen betreft.

Alertheid rondom NL-Alert

Maandag 13 juni 2022 zendt de overheid een NL-Alert testbericht uit naar mobiele telefoons en steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen van trein, bus, tram en metro. Er is een toolkit die ook vertaalde middelen bevat om vluchtelingen uit Oekraïne en Rusland te informeren over dit NL-Alert testbericht. Zo weten zij dat er niets aan de hand is en niets hoeven te doen als zij het NL-Alert testbericht ontvangen. Let op: omdat de eerste maandag op de tweede Pinksterdag valt, wordt het NL-Alert testbericht een week later verstuurd.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.