CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 17 MEI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

DG OEK aan het roer bij landelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne is de nationale crisisstructuur ingezet voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hierdoor konden disciplines zoals huisvesting, zorg, onderwijs, werk en veiligheid snel worden samengebracht. Deze structuur werd gecoördineerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Inmiddels heeft het nieuwe programma directoraat-generaal Oekraïense ontheemden (DG OEK) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Opvangorganisatie Oekraïne (NOO) de rol van NCTV overgenomen. Daarmee gaan we van een nationale naar een specifieke crisisstructuur.

DG OEK gaat zich vooral bezighouden met de coördinatie en integratie van interdepartementaal beleid voor de plaatsing, opvang, repatriëring en bestendiging verblijf van Oekraïense vluchtelingen. Het directoraat generaal is opdrachtgever voor de NOO. De NOO heeft tot doel om partnerorganisaties (vooral gemeenten) te ondersteunen en faciliteren bij het realiseren van kortdurende crisisnoodopvang, tijdelijke noodopvang, locaties voor langdurig verblijf, en particuliere opvang. Hiermee is voor de langere termijn de coördinatie van de opvang en de samenwerking met gemeenten, veiligheidsregio’s, maatschappelijke spelers en de private sector geborgd. NCTV blijft een rol spelen in de samenwerking tussen allerlei betrokken organisaties. Als het nodig is, kan de nationale crisisstructuur weer geactiveerd worden.

Nieuwe doelstelling van 3000 opvangplekken behaald

Inmiddels voldoet Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ook aan de taakstelling van het rijk voor elke veiligheidsregio om 1000 extra opvangplekken te realiseren. Deze 1000 plekken kwamen bovenop de eerdere taakstelling van 2000. VRNHN heeft deze 3000 bedden afgelopen week behaald. Inmiddels zijn er 3093 opvangplekken, waarvan er 2791 zijn ingevuld.

Grenzen veerkracht vluchtelingen tijdig onderkennen

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een minderheid van de onderzochte vluchtelingenpopulaties in het westen psychische klachten ontwikkelt. De meeste mensen zijn veerkrachtig, maar het belangrijk de grenzen van die veerkracht tijdig te onderkennen. Om het tijdig herkennen van psychische klachten en belang daarvan onder de aandacht te brengen is er een handreiking uitgebracht door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Vrijwilligers die met vluchtelingen werken, worden met deze handreiking geïnformeerd over veerkracht en mogelijkheden om dit te versterken, signalering van psychische klachten en de stappen voor doorverwijzing bij vermoedens van ernstigere psychische problematiek.

Medische evacuees uit Oekraïne naar Nederland

Naar verwachting komen zo’n vierhonderd medische evacuees vanuit Oekraïne naar Nederland. Ook in onze veiligheidsregio kunnen wij een aantal van hen verwachten. Patiënten worden vanuit Oekraïne in Europa aangemeld bij het ERCC (Emergency Response Coordination Centre). Vervolgens kunnen landen aangeven dat zij zich over de patiënt of patiënten willen en kunnen ontfermen. Dit zal mede afhangen van het medisch specialisme dat de patiënten nodig hebben.

Voor Nederland is een afstemmingstraject ingesteld tussen het Nationaal Crisis Centrum (NCC) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Daarbij wordt gekeken of de ziekenhuizen in de regio die binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) dienst heeft de patiënten kunnen ontvangen. Ook is belangrijk dat in de regio opvang kan worden geregeld voor een meereizend familielid. Als alle seinen op groen staan, kan de patiënt definitief worden geaccepteerd. Het is dan nog wel afwachten of het ERCC de patiënt ook daadwerkelijk toewijst.

Nu het proces op Europees en nationaal niveau gestroomlijnd is, kunnen medische evacuees door Nederland opgevangen worden. Inmiddels heeft ons land vier medische evacuees geaccepteerd. Het is nog niet bekend of zij ook daadwerkelijk naar Nederland toekomen.

Info over BRP in vijftien talen

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft een brochure uitgegeven over de Basisregistratie Personen (BRP). De brochure is beschikbaar in vijftien talen, waaronder ook in Oekraïens. In de brochure staat waarom het nodig is om te registreren, welke rechten het geeft en welke plichten er bij horen.

Hoe de IND omgaat met reguliere verblijfsaanvragen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft duidelijkheid gegeven over hoe de dienst omgaat met reguliere verblijfsaanvragen van Oekraïners. Er wordt een onderscheid gemaakt in kort verblijf, lang verblijf en asiel.

Een kort, vrij verblijf is nu mogelijk tot maximaal 180 dagen. Oekraïners die voor langere termijn in Nederland willen werken of hier komen voor gezinshereniging hebben een machtiging voorlopig verblijf nodig. Zij hoeven hiervoor niet terug naar Oekraïne, zoals voorheen het geval was, maar kunnen uitwijken naar omringende landen. Soms kan ook in Nederland direct een verblijfsvergunning worden opgehaald.

Als mensen uit Oekraïne hier asiel aanvragen, krijgen zij dezelfde procedure als andere asielzoekers.

Maak kennis met...

Wie: Florentine de Maar Functie: Communicatieadviseur gemeente Den Helder Wat: Zorgt onder meer voor goede communicatie met de vluchtelingen en de mensen die hen opvangen

“We hebben op dit moment 191 vluchtelingen verspreid over verschillende locaties. De mensen verblijven deels in een hotel, deels bij particulieren en deels in gemeentelijke opvanglocaties. Het is een uitdaging om al deze mensen en degenen die bij hun opvang betrokken zijn goed te bereiken en te weten welke behoeften zij hebben.”

Hoe hebben jullie de informatievoorziening georganiseerd? "Onze website is de ruggengraat van alle informatie die we geven. We hebben een pagina speciaal voor vluchtelingen en een...

Webinar over vergoeding zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Op 9 juni geeft Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen voor vrijwilligers of professionals die in hun werk te maken krijgen met de vergoeding van zorg voor Oekraïense vluchtelingen een webinar.

Daaarnaast is op zorgverzekeringslijn.nl veel informatie te vinden over hoe de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne geregeld is. De informatie staat hier onder andere in het Oekraïens. Met een uitgebreid onderdeel Veelgestelde vragen en een chatfunctie is dit een handige site voor vluchtelingen, hulpverleners en gemeenten.

In het nieuws

Vluchtelingen naar Sprookjeswonderland voor uitleg over toekomstige opvang

De burgemeester van Enkhuizen, Eduard van Zuijlen, heeft vluchtelingen uit Oekraïne in Sprookjeswonderland ontvangen om ze te infomeren over toekomstige opvanglocaties. Samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan 180 woonunits neerzetten in Lutjebroek en Hoogkarspel. Deze locaties zijn goed voor de opvang van zo'n 250 vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast is er ook nog een reservelocatie in Enkhuizen beschikbaar, mocht het nodig zijn. De vluchtelingen mochten na afloop een bezoek brengen aan het park, wat veel blije gezichten opleverde.

Hulplijnen bij psychosociale klachten

Praten kan zeker helpen bij psychische klachten. Er zijn in Nederland al een aantal bestaande hulplijnen die gebeld kunnen worden, omdat deze ook in het Engels beschikbaar zijn. Deze kunnen ook ingezet worden door vluchtelingen uit Oekraïne die Engels spreken. Belangrijk is wel dat deze bekend zijn bij hulpverleners op de opvanglocaties.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.