CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 15 MAART 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Wat wij doen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord coördineert de realisatie van opvanglocaties van vluchtelingen uit Oekraïne in regio Noord-Holland Noord. Ook regelen wij momenteel het vervoer van vluchtelingen vanaf de doorstroomlocatie naar verschillende opvangplekken in onze regio. Daarnaast verzorgen we de afstemming met verschillende partijen, gemeente en Rijk. Dit is de eerste Crisis Oekraïne-nieuwsbrief. Kent u mensen die mogelijk in de nieuwsbrief zijn geïnteresseerd, stuur deze dan gerust door. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan onderaan deze pagina.

Sportpaleis Alkmaar doorstroomlocatie Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne komen op dit moment via de eerste opvang- en doorstroomlocaties uit Zaandam en Amsterdam bij ons in de regio. In Noord-Holland Noord kunnen zij vanaf woensdag 16 maart rechtstreeks naar Sportpaleis Alkmaar. De wielerbaan is in korte tijd omgevormd tot doorstroomlocatie. Vluchtelingen hoeven zich nu niet meer eerst in Amsterdam te laten registreren, zodat hun lange en vermoeiende reis iets versneld kan worden. Vluchtelingen kunnen in Sportpaleis Alkmaar terecht voor de eerste 24-uurs opvang, eventuele medische zorg en registratie. Vanuit de doorstroomlocatie gaan de mensen door naar een van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord, waar zij voor langere tijd onderdak kunnen krijgen. De gemeenten werken hierin samen met GGD, VluchtelingenWerk Nederland en Rode Kruis.

Aanbod opvanglocaties in gemeenten

De zestien gemeenten in onze regio hebben uiteenlopende soorten opvanglocaties aangeboden gekregen van hotels, bed & breakfasts en vakantiewoningen tot opvangplekken bij particulieren. Grotere locaties in onze regio zijn bijvoorbeeld het Transferium in gemeente Dijk en Waard, waar opvang voor tweehonderd vluchtelingen mogelijk is, en voormalig woonzorgcentrum Almere in gemeente Medemblik, dat voor zestig mensen in gereedheid wordt gebracht. In onze regio zijn op dit moment 1559 plekken beschikbaar, waarvan 665 zijn ingevuld.

GGD Hollands Noorden helpt bij opvang

GGD Hollands Noorden helpt bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de regio Noord-Holland Noord. De hoofdtaken van de GGD zijn hierbij:

  • Een schouw bij de opvanglocaties die de gemeenten ter beschikking stellen. De GGD kijkt vanuit het oogpunt van de infectiepreventie en onderzoekt of een pand geschikt is voor bewoning. Zij let bijvoorbeeld op legionella, sanitaire voorzieningen en hoe de catering is geregeld;
  • Contact onderhouden met de medische zorgverleners op de locatie (huisarts, tandarts, apotheek) in verband met infectieziekten. Indien er een vermoeden is van een infectieziekte dan meldt de lokale huisarts dit aan de arts infectieziekten van de GGD. Afhankelijk van de aard van de melding kan de GGD actie ondernemen;
  • De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatiegraad onder kinderen uit Oekraïne ligt een stuk lager dan in Nederland. De GGD kan indien nodig en gewenst kinderen inenten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma.
  • Testen op en vaccineren tegen Corona.

GGD Hollands Noorden heeft een emailadres geopend voor inwoners, gemeenten, ketenpartners en andere organisaties, die vragen hebben aan de GGD rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de regio: oekraine@ggdhn.nl.

Flitspeiling NCTV

I&O Research heeft in opdracht van NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) een tweede flitspeiling gedaan naar onder meer het beeld van Nederlanders over de situatie in Oekraïne. 95% van de ondervraagden geeft aan dat een extra toestroom van vluchtelingen naar ons land (zeer) waarschijnlijk is. Ook vindt driekwart het (zeer) waarschijnlijk dat desinformatie wordt verspreid. Cyberaanvallen (74%) worden waarschijnlijker geacht dan nucleaire dreiging (47%).

Bij mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne noemen Nederlanders dat de oorlog ook ons land kan bereiken en dat de polarisatie verder zal toenemen. Ook zijn zij bang voor toename van armoede en faillissementen.

Acties die de ondervraagden hebben ondernomen vanwege de situatie in Oekraïne variëren van geld en spullen doneren tot de verwarming lager zetten vanwege de hoge gasprijzen of het inslaan van levensmiddelen.

Enthousiasme onder aanbieders in onze regio is groot

Alle veiligheidsregio’s zijn momenteel druk bezig met het organiseren van opvanglocaties. Vanuit het Rijk is elke veiligheidsregio gevraagd op korte termijn te zorgen voor 1.000 opvangplekken waar vluchtelingen voor een periode van een half jaar kunnen verblijven. Op middellange termijn komen daar nog eens 1.000 plekken bij. In onze regio is het enthousiasme van aanbieders groot. Van alle veiligheidsregio’s hebben inwoners en gemeenten in Noord-Holland Noord tot nu toe de meeste opvanglocaties gerealiseerd. De 2.000 gevraagde plaatsen zijn nog niet bereikt, maar we zijn wel hard op weg. Vooralsnog wordt er rekening mee gehouden dat zo’n 50.000 Oekraïense vluchtelingen naar Nederland zullen komen. Zij hoeven in Nederland geen asiel aan te vragen en mogen vrij naar ons land reizen. De opvang wordt daarom dan ook niet geregeld door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), maar door de veiligheidsregio’s en gemeenten in Nederland.

Flyer over mensenhandel en uitbuiting

Het coördinatiecentrum tegen mensenhandel CoMensha heeft samen met het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, FairWork en La Strada International een flyer met aandachtspunten voor Oekraïense vluchtelingen. In de flyer worden zij alert gemaakt voor mensenhandel en uitbuiting. De flyer is in het Nederlands, Engels en Oekraïens verkrijgbaar.

In het nieuws

Zoektocht naar opvangplekken

Afgelopen vrijdag vertelde directeur veiligheidsregio Krishna Taneja in het Noordhollands Dagblad over de zoektocht naar tweeduizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Noord-Holland Noord. “Wij willen en gaan deze mensen zo goed mogelijk helpen. Daar hebben zij recht op en daar staan wij tenslotte ook voor”, aldus Taneja.

Gemeente in beeld

Hollands Kroon: Europese dag van solidariteit voor mensen uit Oekraïne

Afgelopen zaterdag 14 maart was de Europese dag van solidariteit voor mensen uit Oekraïne. Deze actie wordt omarmd door steden in heel Europa. Gemeente Hollands Kroon heeft die dag een bijeenkomst georganiseerd voor mensen uit Oekraïne die in Hollands Kroon wonen, inwoners die de mensen uit Oekraïne een warm hart toedragen waren ook van harte welkom. De dag is op de website en Facebookpagina van gemeente aangekondigd, maar ook met een artikel in het NHD, waarin de steun aan de inwoners van Oekraïne duidelijk wordt gemaakt. “We kunnen bijdragen, met z’n allen, door deze mensen te helpen. Door verenigd te blijven. Zoals we al decennia lang doen. Als gemeente, als land en in de Europese Unie.” Burgemeester Rian van Dam heeft op de dag zelf het welkomstwoord gedaan.

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.