VLUCHTELINGENCRISIS

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 04 OKTOBER 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de vluchtelingencrisis? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen in onze regio.

Nieuwe OV-kaarten beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne

Er is door het Rijk een nieuwe hoeveelheid gratis OV-kaarten opgestuurd naar Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Er wordt een verdeelsleutel gemaakt voor alle gemeenten binnen onze regio.

De OV- chipkaarten worden volgende week aangetekend verstuurd naar de gemeenten. In de enveloppen zit een OV-kaart met saldo. Ook is er een brief in het Oekraïens toegevoegd met uitleg over het gebruik van de kaart.

Helaas hebben wij niet genoeg kaarten ontvangen om alle vluchtelingen hierin te voorzien. Alle gemeenten zijn via de AOV’ers met een mail geïnformeerd over de verdeling en distributie van de kaarten.

Groepsafspraken verblijfssticker IND vluchtelingen Oekraïne

Het inplannen van groepsafspraken bij de IND voor het plakken van een verblijfssticker in het paspoort van vluchtelingen uit Oekraïne is weer mogelijk. De door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gecommuniceerde data voor de locatie in Amsterdam zijn ondertussen al vol.

Gemeenten die nog geen aantallen voor groepen Oekraïense vluchtelingen uit hun gemeente hebben doorgegeven aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kunnen rechtstreeks een afspraak maken bij de IND.

Inloopavond crisisnoodopvang Petten goed verlopen

Op 27 september is er een inloopavond geweest voor de inwoners van Petten over de crisisnoodopvang die daar gerealiseerd gaat worden in oktober. Tijdens deze avond was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gemeente Schagen, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vrijwilligersorganisatie Wonen Plus Welzijn en de politie.

Veel inwoners hadden vragen over de veiligheid, het gekozen terrein en de grootte van de locatie. Hoewel in een verslag in de media stond dat er veel onvrede klonk, verliep de avond rustig en grepen veel inwoners de kans om in gesprek te gaan met onder andere burgemeester Van Kampen.

Aan de wanden hingen tekeningen met de plattegrond van de opvanglocatie. Er komt een paviljoen voor het slaapgedeelte en een paviljoen voor het sanitair. De opbouw van de twee paviljoens gaat deze week van start, zodat de opvang deze maand nog in gebruik genomen kan worden.

Signalen uitbuiting vluchtelingen uit Oekraïne herkennen

Er komen nieuwe geluiden uit het land en de regio over (arbeids)uitbuiting van vluchtelingen uit Oekraïne. We spreken van arbeidsuitbuiting als mannen, vrouwen en kinderen - vrijwillig of gedwongen - werken en anderen hun inkomsten afnemen en/of hen onder mensonterende omstandigheden laten werken. Het gaat om situaties waarbij mensenrechten in het geding zijn.

De organisatie tegen mensenhandel Comensha maakte een flyer hoe signalen van mensenhandel te herkennen. Op de site van Comensha staat meer informatie over mensenhandel en uitbuiting. Daar kan ook melding gemaakt worden van mogelijke slachtoffers.

Bredere acceptatie betaalrekening voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vanaf deze maand wordt er bij het openen van een betaalrekening door vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland een brede acceptatie van identiteitsbewijzen voor Oekraïners gehanteerd. Iedere betaaldienstverlener vermeldt op zijn eigen website welke specifieke voorwaarden en richtlijnen ze bij een aanvraag hanteren en hoe de aanvraag precies moet worden ingediend. Met een betaalrekening is het voor vluchtelingen mogelijk om onder meer leefgeld of loon te ontvangen en dagelijkse boodschappen te betalen. Overboekingen van en naar het buitenland zijn ook mogelijk. De vluchteling mag de betaalrekening gebruiken zolang hij of zij rechtmatig in Nederland verblijft.

Onderzoek Kieskompas

Nederlanders verdeeld over komst van een asielzoekerscentrum in hun eigen gemeente

Kieskompas vroeg aan ongeveer 9.000 Nederlanders wat zij ervan vinden als een gemeente van het Rijk een asielzoekerscentrum moet toestaan. Nederlanders blijken hierover verdeeld te zijn. Jongeren hebben minder vaak bezwaar tegen een asielzoekerscentrum in hun gemeente dan ouderen. 54 procent van de jongeren vindt het niet erg als het kabinet een locatie in hun gemeente aanwijst, onder 65-plussers is dat 44 procent. Vrouwen hebben minder vaak bezwaar tegen een door het kabinet opgelegd asielzoekerscentrum dan mannen. Ook tussen regio’s zijn er verschillen: in Zeeland, Limburg en Drenthe heeft meer dan de helft van de respondenten bezwaar tegen de komst van een asielzoekerscentrum. In Friesland, Noord-Holland en Gelderland heeft juist een meerderheid hier geen bezwaar tegen.

In het nieuws

Zo krijg je draagvlak voor asielopvang

In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan de weerstand die er binnen een gemeente kan zijn als het gaat om het openen van een asielopvanglocatie. De Volkskrant heeft een artikel gepubliceerd waarin vier wetenschappers vertellen hoe zij denken dat de overheid draagvlak kan creëren. De vier belangrijkste inzichten uit het artikel:

  • Streef naar een win-winsituatie; laat zowel de buurt als asielzoekers profiteren van een asielzoekerscentrum.
  • Herstel het vertrouwen in de overheid; neem concrete zorgen weg door oplossingen te bieden.
  • Benadruk de baten; de opvang kan op lokaal niveau economisch goed uitpakken.
  • Vestig asielzoekerscentra vaker in wijken waar veel hoogopgeleiden wonen; hoogopgeleiden zijn meer geneigd steun te geven aan asielopvang dan laagopgeleiden.

Achtste I&O flitspeiling

I&O Research heeft voor de achtste keer een flitspeiling uitgevoerd naar het draagvlak voor de opvang van asielzoekers en statushouders. Er zijn, net als in de vorige flitspeilingen, grote regionale verschillen te zien. Een aantal opvallende resultaten:

• 7/10 van de Nederlanders is het er (helemaal) mee eens dat statushouders pas hun gezin over mogen laten komen naar Nederland, zodra er een geschikte woonruimte is; • 84% vindt dat het Rijk meer moet doen om asielzoekers zonder verblijfsvergunning uit te zetten; • Bijna de helft (47%) vindt dat Nederland vluchtelingen moet opvangen, ongeacht de aantallen (bij de vorige meting was dit 39%); • 67% geeft aan dat asielzoekers in hun gemeente opgevangen mogen worden (stabiel); • 6/10 geeft aan dat asielzoeker in hun buurt mogen worden opgevangen; • 64% vindt dat Nederland meer vaste asielzoekers- en aanmeldcentra moet hebben, zodat asielzoekers niet meer in noodopvanglocaties opgevangen hoeven te worden (stijging t.o.v. vorige meting en significant hoger dan eerdere metingen); • 7/10 vindt dat flexwoningen en tussenvoorzieningen gebouwd mogen worden in hun gemeente.

Maak kennis met...

Wie: Peter de Wit Functie: HRM-adviseur Huurcommissie ministerie van BZK Wat: Gastheer in de crisisnoodopvang

“Stel je een wielerbaan voor: tribunes eromheen, in het midden een vrije ruimte. Op die plek staan nu 48 witte tenten, in rijen naast elkaar. Een onderkomen voor gevluchte gezinnen en enkele mannen alleen. In het sportpaleis zijn toiletten en douches, en een kantine om in te eten en voor activiteiten. Op het voorterrein fietsen kinderen. In deze noodopvang voor asielzoekers in Alkmaar was ik gastheer.

Ik ondersteun de locatiemanager: spring in als er eten wordt uitgedeeld, zorg dat er water is en dat bewoners zich aan de regels houden. Af en toe ga ik mee naar een doktersafspraak. Het gaat goed, maar...

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.