CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 10 MEI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Hoogste tijd voor duidelijkheid opvang Oekraïense vluchtelingen

Het lectoraat Crisisbeheersing heeft onderzoek onder veiligheidsregio’s en gemeenten uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ervaringen die bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn opgedaan. Uit de uitgelichte observaties blijkt onder andere dat de gemeenten het de hoogste tijd vinden dat het Rijk duidelijkheid geeft over de wijze waarop de opvang van Oekraïense vluchtelingen (én de huisvesting van statushouders) in de komende periode zal plaatsvinden. Ook wordt aangegeven dat het bewonderenswaardig is dat zo kort na de coronacrisis er zo veel inzet is gepleegd om binnen tien weken zo’n 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Aantal opvangplekken in Nederland gedaald

Voor het eerst sinds half april is er een afname in het aantal opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn nu 45.000 bedden beschikbaar, waar dat een week eerder nog 46.000 was. Het aantal geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne bij Nederlandse gemeenten komt inmiddels boven de 50.000 uit. In onze regio loopt het aantal opvangplekken nog steeds op. Momenteel zijn er in Noord-Holland Noord 2.882 opvangplekken gecreëerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvan zijn er inmiddels 2.597 bezet.

Oekraïense ambassade op bezoek om te helpen met documenten

Zaterdag 7 mei waren medewerkers van de Oekraïense ambassade op uitnodiging van de veiligheidsregio en de gemeenten in Noord-Holland Noord aanwezig op de doorstroomlocatie in Alkmaar om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen met het in orde maken van hun papieren. Vanuit de hele regio waren vluchtelingen met documentatieproblemen uitgenodigd om naar Sportpaleis Alkmaar te komen. Het ging bijvoorbeeld om mensen die geen identiteitsdocumenten hadden of alleen maar een kopie. Of om mensen met verlopen identiteitsdocumenten

of papieren die alleen geldig zijn voor reizen binnen Oekraïne. Daarnaast moesten veel kinderen bijgeschreven worden op het paspoort van hun ouders.

Van tevoren was ingeschat dat de diplomaten ongeveer honderdtwintig mensen konden ontvangen. Daarom waren alleen Oekraïners uit onze regio met de meest dringende problemen gevraagd langs te komen. De ambassade had op de eigen website echter aangekondigd dat de diplomaten die dag in Alkmaar waren, wat resulteerde in een grotere toeloop dan verwacht. Uiteindelijk kwamen zo’n tweehonderd mensen langs, zijn vele vragen beantwoord en heeft de consul 102 officiële persoonsbewijzen afgegeven.

De ambassademedewerkers waren erg te spreken over de wijze waarop de bijeenkomst was georganiseerd. De tomeloze inzet en het snelle schakelen van de verschillende medewerkers en vrijwilligers werd niet alleen door hen, maar ook door directie en bestuur van de veiligheidsregio erg gewaardeerd.

Naar alle waarschijnlijkheid is een vervolgbijeenkomst nodig. Veiligheidsregio en gemeenten inventariseren wanneer deze kan plaatsvinden.

Welke gevolgen denk je dat de komst van vluchtelingen uit Oekraïne heeft voor Nederland?

Bron: I&O research, flitspeiling d.d. 6 mei in opdracht van NCTV

Flitspeiling

’Komst Oekraïners oplossing voor tekort arbeidsmigranten’

Uit een flitspeiling die op 5 en 6 mei is gedaan onder de Nederlandse bevolking blijkt dat de helft van de Nederlanders van mening is dat de komst van vluchtelingen uit Oekraïne een oplossing is voor het tekort aan arbeidsmigranten. Dit is een significante stijging ten opzicht van een eerdere meting (43% > 50%). Het draagvlak voor de vluchtelingen is nog onverminderd hoog. Bijna twee derde vindt dat vluchtelingen uit Oekraïne langer dan een jaar in Nederland opgevangen mogen worden. Ook dit is een stijging ten opzichte van de vorige flitspeiling (58% > 64%). Nederlanders maken zich wel zorgen over de woningcrisis. Velen denken dat het draagvlak voor opvang wegvalt als vluchtelingen uit Oekraïne voorrang krijgen bij langdurige huisvesting.

Gezondheid dieren uit Oekraïne van belang voor onze volksgezondheid

Huisdieren uit Oekraïne mogen vanwege de noodsituatie flexibeler ingevoerd worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat dit wel risico’s met zich mee brengt voor onze volksgezondheid. De dieren kunnen namelijk de gevaarlijke ziekte rabiës (hondsdolheid) bij zich dragen. Het is belangrijk dat mensen uit Oekraïne na aankomst in Nederland zo snel mogelijk met hun huisdier naar een dierenarts gaan. Deze kan het dier chippen, vaccineren tegen rabiës als dit nog niet is gedaan en een Europees paspoort voor het dier aanmaken. De kosten hiervoor worden vergoed. Op de site van NVWA.nl staat de informatie ook in het Oekraïens.

Nieuws van GGD Hollands Noorden

GGD inspecteert opnieuw alle grote opvanglocaties GGD Hollands Noorden gaat alle opvanglocaties in de regio waar meer dan 50 vluchtelingen verblijven inspecteren. We kijken of alle panden voldoen aan alle eisen. De GGD inspecteert vanuit het oogpunt van infectiepreventie en kijkt of de panden geschikt zijn voor bewoning. Denk aan sanitaire voorzieningen, organisatie van de catering, het risico op legionellabesmetting en de zorg en veiligheid voor kleine kinderen, bijvoorbeeld hygiëne en de aanwezigheid van babybedjes.

Aantal kinderen bij de jeugdgezondheidszorg stabiel De jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden heeft inmiddels van 931 Oekraïense kinderen van 0 tot 18 jaar geregistreerd.

Dit aantal is stabiel. In totaal zijn 37 kinderen vertrokken uit de regio.

In het nieuws

Obdam staat stil bij oorlog in Oekraïne tijdens bevrijdingsfestival

Afgelopen week was Obdam in het nieuws vanwege het ‘Festival Obdam voor Oekraïne’. Voor de organisatie van het Bevrijdingspopfestival in Obdam voelde het met de situatie in Oekraïne ongemakkelijk om een festival te organiseren dat in het teken van vrijheid stond. Daarom besloten ze dat het festival in het teken van Oekraïne moest staan. Dit werd in het dorp positief ontvangen. Na de opening van het festival, onder meer met een toespraak van burgemeester Monique Bonsen, genoot het publiek van artiesten uit binnen- en buitenland. De Oekraïense zanger Oleksandr Shumchuk zong het volkslied van Oekraïne en maakte veel indruk op de bezoekers.

Maak kennis met...

Wie: Remmy van Lieshout Functie: Teammanager risico- en crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Wat: Programmaleider tijdens de Oekraïne-crisis

“Heel in het kort houdt mijn werk als programmaleider in dat we samen met de gemeenten en alle teams die bij deze crisis betrokken zijn qua communicatie, zorg en brandweer zorgen dat vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen. Het is heel mooi dat we dit samen flexibel oppakken. Daar ben ik heel trots op. We hebben geleerd om te gaan met een dynamische crisisstructuur die aangepast wordt op wat de crisis vraagt. We doen wat nodig is en niet wat niet nodig is. We blijven reflecteren. Daarin hebben we ook veel geleerd van de coronacrisis."

Wat voor ontwikkelingen verwacht je? "Als je kijkt naar de toekomst, dan weten we nog niet goed wat er op ons afkomt. Er stromen nog steeds vluchtelingen binnen en veel zal afhankelijk zijn van hoelang de oorlog duurt. De asielcrisis is ook nog niet opgelost. De problematiek is daarbij hetzelfde: er zijn te weinig opvangplekken. Tegelijkertijd blijven we ook oog hebben voor andere crises, zoals droogte en gastekort. We blijven inspelen op wat crises op dat moment nodig hebben.”

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.