CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 3 MEI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Rijk verzoekt om meer opvangplekken

Noord-Holland Noord voldoet al bijna aan de vraag

Gezien de aanhoudende stroom vluchtelingen uit Oekraïne heeft de rijksoverheid aan alle veiligheidsregio’s gevraagd te zorgen voor extra noodopvangplekken. Bovenop het oorspronkelijke verzoek voor tweeduizend plekken vraagt het Rijk nu per regio om duizend extra plekken. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft inmiddels al ruimte om 2.847 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en heeft hiermee al bijna aan de vraag voldaan. 2.552 vluchtelingen uit Oekraïne hebben een opvangplek in onze regio gekregen.

Steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne aan het werk

Afgelopen week was er media-aandacht voor het groeiend aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat werk heeft gevonden in Nederland. Zij zijn aan de slag gegaan in diverse sectoren, uiteenlopend van horeca, transport en land- en tuinbouw tot functies als softwareontwikkelaar, psycholoog of consultant. Het UVW meldt dat inmiddels zo’n 4.300 vluchtelingen een baan heeft. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft een folder ontwikkeld, die ook in het Oekraïens beschikbaar is, met informatie over werken in Nederland via een uitzendbureau en waar mensen daarbij op moeten letten.

Nationale Opvang Organisatie moet bijdragen aan goede opvang

Om grotere aantallen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland goed te kunnen opvangen, is de Nationale Opvang Organisatie (NOO) opgericht. NOO gaat een bijdrage leveren aan het realiseren van voldoende opvanglocaties van goede kwaliteit. Ook moet de organisatie mede ervoor zorgen dat de vluchtelingen gebruik kunnen maken van basisvoorzieningen als onderwijs, zorg en maatschappelijke hulp.

Idee is dat NOO initiërend en faciliterend optreedt. Het uitvoeren van de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk door de daartoe geëquipeerde organisaties gedaan. NOO neemt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het voortouw in de intensieve samenwerking die tussen de diverse partijen nodig is.

Hulp bij opvang vluchtelingen met huisdieren

Het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne die met hun huisdier naar Nederland zijn gekomen zorgt soms voor wat uitdagingen. Om ervoor te zorgen dat deze mensen samen met hun huisdier kunnen blijven, is het nodig om te weten welke opvanglocaties deze mogelijkheid bieden. Het is nu vaak nog onduidelijk of huisdieren welkom zijn op een opvangplek. Om dieren en hun baasjes die uit de oorlog komen te helpen, hebben tientallen hulporganisaties, waaronder de Dierenbescherming, IFAW en Stichting Dierenlot een meldpunt opgericht op waar zowel vluchtelingen als gemeenten en gastgezinnen kunnen aankloppen met vragen over opvang en zorg voor de huisdieren.

Maak kennis met...

Wie: Mark van Pagee Functie: Casemanager Zorg en Opvang Wat: Staat in Koggenland gastgezinnen en vluchtelingen uit Oekraïne terzijde

“Elke vluchteling uit Oekraïne die in ons land verblijft, komt op een gegeven moment voor een moeilijke keuze te staan. Houd je vast aan het idee snel terug te gaan en blijf je gast, of ga je investeren in je toekomst in Nederland? Bij de één verloopt het proces sneller dan bij de ander, maar allemaal …

Acupuncturisten zonder grenzen biedt hulp bij trauma’s

De internationale hulporganisatie Acupuncturists Without Borders (AWB) organiseert een trauma-hulpactie om mensen te helpen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. AWB organiseert actief steun voor vluchtelingen die last hebben van angsten of een trauma. Acupunctuur kan hierbij verlichting bieden. AWB roept gediplomeerde acupuncturisten in Europa op zich aan te sluiten om zo diensten voor AWB te kunnen verlenen. Ook is het mogelijk te doneren om deze actie mogelijk te maken.

Ministerie geeft update van opvang

26 april is opnieuw een verzamelbrief van het ministerie van Justitie en Veiligheid verschenen. In de brief staat de stand van zaken van de opvang, de organisatie en onderwijshuisvesting voor de vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland.

Daarnaast informeert Staatssecretaris Van der Burg (JenV) de Kamer over de Nationale Opvang Organisatie (NOO) voor vluchtelingen uit Oekraïne voor de langere termijn.

In het nieuws

Behoefte aan verbinding

In de vorige nieuwsbrief en op onze website hebben we aandacht besteed aan de vieringen rondom 4 en 5 mei. Deze week staat in het Noordhollands Dagblad een artikel over 75 jaar bevrijding in Hoorn, wat na twee jaar corona groot gevierd wordt. In het artikel benadrukt Onno Keller van het Comité 4 en 5 mei Blokker hoe belangrijk zo’n herdenking is, juist in oorlogstijd. “Wat vandaag in Oekraïne gebeurt, kan in de toekomst in Nederland gebeuren. Je merkt dat mensen in deze tijd steeds meer behoefte hebben aan verbinding. Door de oorlog in Oekraïne beseffen ze dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het drukt je met je neus op de feiten.”

Het is goed om vluchtelingen uit Oekraïne ook te informeren over wat deze dagen inhouden in Nederland. Op VRNHN.nl staat een uitleg over 4 en 5 mei, onder andere in het Oekraïens.

Communiceren met Oekraïense kinderen

Om het communiceren met kinderen uit Oekraïne wat makkelijker te maken zijn er diverse praatplaten ontwikkeld. Op de site van TouchToTell staan praatplaten over basisbehoeften en school. Deze zijn eenvoudig te downloaden. Op de site komen nog meer praatplaten.

Nieuws van GGD Hollands Noorden

Zorgen over trauma's jonge evacués

Van de inmiddels 2.548 mensen die vanuit Oekraïne in onze regio terecht zijn gekomen, is ca. 30 procent onder de 18 jaar. Om precies te zijn verblijven er op dit moment 889 kinderen in Noord-Holland-Noord. Bij team Jeugdgezondheidszorg zijn zorgen over de trauma’s die de jonge evacués hebben. De taalbarrière en het gebrek aan tolken dragen hier niet aan bij. Jeugdgezondheidszorg houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. De focus blijft voorlopig op de zorg aan de allerjongsten in de leeftijd van nul tot vier jaar.

Rode Kruis Informatielijn

Het Rode Kruis heeft een informatielijn opengesteld voor praktische vragen over het verblijf van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Zowel gasthuishoudens als vluchtelingen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar +31 6 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk in de gewenste taal contact met hen opgenomen door een vrijwilliger .

Ook voor mensen die hulp willen bieden aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne kan er een hoop onduidelijk zijn. Ook zij kunnen met hun vragen terecht bij deze Rode Kruis Informatielijn.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.