CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 26 APRIL 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Update vanuit het Rijk

Opnieuw is het Directoraat-Generaal Migratie met een Verzamelbrief Opvang ontheemden uit Oekraïne gekomen. In de brief van 20 april jl. geeft de rijksoverheid een update over onder meer financiële afspraken met gemeenten, de organisatie van de beschikbaarheid van de zorg en ontwikkelingen in het onderwijs. In een tabel wordt een raming gegeven van het benodigde budget voor diverse maatregelen.

Einde opvang asielzoekers op doorstroomlocatie

Sinds vorige week woensdag worden er op de doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in Alkmaar tijdelijk asielzoekers opgevangen uit Ter Apel. Op dit moment verblijven er 128 asielzoekers. De planning is dat zij woensdag 27 april weer vertrekken naar een regulier asielzoekerscentrum of andere crisisnoodopvang.

Gemeente in Beeld

Banenmarkt voor vluchtelingen in Dijk en Waard

Gemeente Dijk en Waard houdt op dinsdag 3 mei van 13.00 tot 16.00 uur een banenmarkt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zo’n vijftien bedrijven uit verschillende sectoren presenteren zich op de markt, daarnaast geeft de gemeente informatie over wat erbij komt kijken als je werkt in Nederland. “We leggen uit dat je een bankrekening, een zorgverzekering en een BSN-nummer nodig hebt”, vertelt Ageeth Kuijs van Dijk en Waard. “Waar je je diploma kunt laten verifiëren, dat het leefgeld stopt als je een baan hebt, dat in Nederland een minimumloon bestaat, etc. Ook waarschuwen we tegen uitbuiting.” De Accounthouder Retail, Horeca en Agri is onder andere via de bedrijfskring en het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord door bedrijven benaderd die medewerkers konden gebruiken. “De deelnemende werkgevers zijn heel enthousiast.”

Enquête

De banenmarkt vindt plaats in het Transferium in Heerhugowaard, waar een groot deel van de vluchtelingen uit Oekraíne verblijft. Daarnaast wonen zo’n honderd mensen bij particulieren. “We hebben een enquête gehouden onder de vluchtelingen met de vraag of zij willen werken. Zo’n zeventig procent wil graag. We nodigen iedereen per brief uit met daarbij summiere info over de bedrijven en het soort werk, de vereisten die worden gesteld en of bijvoorbeeld transport is geregeld. Dan weten de bezoekers bij welk bedrijf ze in de rij kunnen gaan staan voor meer informatie. Vaak hoef je voor productiewerk geen Engels te spreken en heb je geen rijbewijs nodig. Maar in de horeca bijvoorbeeld is het wel belangrijk dat je je verstaanbaar kunt maken.” Het organiseren van de banenmarkt is een nieuw fenomeen voor Ageeth. Er komt aardig wat bij kijken. “We moeten veel regelen, informatie laten vertalen, etc. Maar het is heel leuk om te doen.” Gemeenten die geïnteresseerd zijn om eveneens een banenmarkt te organiseren en benieuwd zijn naar haar ervaringen, kunnen met Ageeth contact opnemen: a.kuijs@dijkenwaard.nl.

Aankondiging maandelijkse sirenetest

Vanuit Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is er informatiemateriaal van het Rijk met de gemeenten gedeeld over de maandelijkse sirenetest. Via een flyer en een informatief filmpje voor social media kunnen vluchtelingen uit Oekraïne op de hoogte gebracht worden over de test. De flyer is in het Nederlands en Oekraïens. Deze kan verspreid worden op opvanglocaties .

Actuele capaciteit en invulling opvanglocaties VRNHN

Momenteel zijn er in Noord-Holland Noord 2.837 opvangplekken gecreëerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvan zijn er inmiddels 2.494 bezet.

Brief om verwachtingen over opvang te managen

Er worden in onze regio op veel verschillende noodopvanglocaties en tijdelijke opvanglocaties vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Dit kunnen bijvoorbeeld boten, hotels of tijdelijke units zijn. Hierdoor kan de situatie en de opvang per locatie behoorlijk verschillen. Voor het managen van de verwachtingen over huisvesting bij de vluchtelingen uit Oekraïne is door NKC en VNG een voorbeeldbrief opgesteld. Uiteraard kan iedere gemeente deze brief aanpassen naar eigen behoefte.

Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Voor schoolbestuurders, schoolleiders en gemeenten is een nieuwe handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne ontwikkeld. Zij vinden hierin kaders voor de invulling van het onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, de bekostiging en het toezicht. De handreiking wordt de komende periode waar nodig aangevuld en geactualiseerd. De handreiking is samengesteld op basis van wetgeving, lering die getrokken is uit voorgaande opvang aan nieuwkomers en de expertise uit de praktijk.

Nieuws van GGD Hollands Noorden

840 Oekraïense kinderen aangemeld

Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden heeft van 840 kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne een dossier aangemaakt. Hiervan zijn 148 kinderen van 0 tot 4 jaar oud.

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft aangegeven dat het wenselijk is om deze groep binnen 8 weken te zien. De inspectie geeft ook aan dat de focus moet liggen op de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma en acute geestelijke en/of lichamelijke hulp. Overige zorg is minder prioritair.

Daarnaast zijn er nog 402 kinderen tussen de 4 en 12 jaar en 290 kinderen van 12 jaar en ouder aangemeld. De GGD gaat hen in een later stadium bezoeken, als de groep van 0 tot 4 is gezien. Inmiddels zijn 17 kinderen vertrokken uit de regio.

In het nieuws

Schagen bouwt 300 extra huizen voor Oekraïense vluchtelingen

In de media veel aandacht voor de gemeente Schagen. Deze gemeente voegt zich bij de eerste gemeenten die aankondigen (semi)permanente woningen te gaan bouwen speciaal voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op vier plekken in Schagen moeten vanaf deze zomer 300 prefabhuizen verrijzen die twintig jaar blijven staan. Het zijn belangeloze initiatieven van zes bouwondernemers, vier uit de gemeente Schagen en twee elders uit de regio, die zelf bij de wethouder aanklopten om zonder winstbejag extra huizen prefab te gaan realiseren voor Oekraïense vluchtelingen.

Reacties op social media

De berichten over de bouw van extra woningen in de media roepen op social media reacties op waarbij mensen zich afvragen of dit niet ten koste gaat van de woningen voor eigen inwoners. Juist omdat de gemeente niet wil dat zij straks andere woningzoekenden verdringen die al lang wachten op een huis, wil het stadsbestuur deze woningen bouwen, aldus burgemeester Marjan van Kampen. “We maken gebruik van het momentum, van de energie en de bereidheid in de samenleving om de Oekraïners op te vangen”, laat wethouder Jelle Beemsterboer weten.

Ontheffing voor permanente bewoning

Het college van Schagen heeft ook een ontheffing in het leven geroepen voor permanente bewoning van in vakantiehuisjes, appartementen, stacaravans of mantelzorgwoningen door vluchtelingen uit Oekraïne. De ontheffing loopt tot 31 december 2023.

Infographic mogelijkheden terugkeer vluchtelingen naar Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne die willen terugkeren of verder reizen, kunnen daarbij hulp krijgen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Voor gemeenten en betrokken organisaties maakt de infographic Terugkeer vluchtelingen uit Oekraïne inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn.

Stilstaan bij oorlogsslachtoffers

4 Mei staan we in Nederland stil bij de oorlogsslachtoffers. De oorlog in Oekraïne geeft de dodenherdenking extra lading. Sommige gemeenten grijpen dit moment aan om samen met vluchtelingen uit Oekraïne stil te staan bij oorlogsslachtoffers.

Vlaggenprotocol

Communicatieadviseurs van de gemeenten en veiligheidsregio in Noord-Holland Noord hebben een lijn besproken over het vlaggen tijdens 4 en 5 mei. Wat als je één vlaggenmast hebt, waaraan nu de Oekraïense vlag wappert? De wens is om hierin één lijn aan te houden door de regio heen.

  • Idee is dat de Oekraïense vlag op Koningsdag wordt vervangen door de Nederlandse vlag. Daarna kan de geel/blauwe vlag weer in top.
  • Op 4 mei wordt de Oekraïense vlag opnieuw gestreken, waarna het standaard vlaggenprotocol gevolgd kan worden.
  • Na 5 mei kan de Oekraïense vlag weer gehesen worden.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.