CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 19 APRIL 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Groeiende behoefte aan opvangplekken

Het Rijk heeft alle veiligheidsregio’s gevraagd bij te dragen aan de realisatie van 2.000 opvangplekken per regio voor vluchtelingen uit Oekraïne, in totaal 50.000 plekken. Noord-Holland Noord heeft inmiddels bijna 3.000 opvangplekken gerealiseerd. Maar andere regio’s zijn nog niet zover. Er is daar sprake van een stagnatie. Het realiseren van opvangplekken kost tijd, onder andere door een tekort aan bouw- en verbouwmaterialen. Ook concurreert het realiseren van opvangplekken binnen de regio met algemene woningnood en opvang van vluchtelingen uit andere landen.

Omdat de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne blijft toenemen, is de behoefte aan opvangplekken groot. Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) heeft berekend dat begin mei zo’n 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne in ons land zullen zijn. In het veiligheidsberaad is gesproken over hoe de 50.000 plekken gerealiseerd kunnen worden en welke randvoorwaarden de regio’s moeten stellen als het Rijk mogelijk om nog 25.000 extra plaatsen vraagt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het aanpassen van het verdeelmodel over de regio’s: uitgaan van opvangvermogen in plaats van aantallen. Ook financiële rugdekking door het Rijk om snel te kunnen handelen bij het contracteren van locaties en een tegemoetkoming in personele slagkracht binnen gemeenten zijn mogelijke randvoorwaarden.

Actuele capaciteit en invulling opvanglocaties VRNHN

Momenteel zijn er in Noord-Holland Noord 2.840 opvangplekken gecreëerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvan zijn er inmiddels 2.353 bezet.

In het nieuws

SED plaatst 180 woonunits

In de media aandacht voor de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland. Zij gaan 180 woonunits plaatsen voor 250 vluchtelingen uit Oekraïne. De drie gemeenten zetten alles op alles om binnen twee à drie maanden de semipermanente opvang klaar te hebben staan. Binnen de ambtelijke organisatie is een groep van zo’n 25 ambtenaren vanuit allerlei disciplines dagelijks bezig met de opvang, na wat de drie burgemeesters ’een vliegende start’ noemen. Er is contact met de gastgezinnen, met tolken, huisartsen en scholen en met maatschappelijke organisaties. De enorme inzet van de ambtenaren van de gemeenten, en de snelheid waarmee alles is geregeld, wordt geroemd door de burgemeesters.

Nieuwe versie Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners

De rijksoverheid heeft op 15 april een tweede versie gepubliceerd van de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan in geel gearceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen het consortium: RefugeeHomeNL. De rijksoverheid werkt op landelijk niveau samen met RefugeeHomeNL om de opvang door particulieren te begeleiden.

Webinar VNG Particuliere Opvang

Vorige week is er door de VNG een webinar gehouden over de Particuliere Opvang Oekraïners. Tijdens dit webinar is onder andere de pilot gepresenteerd die het consortium RefugeeHomeNL (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB) in Eindhoven uitvoert voor het stroomlijnen van de particuliere opvang. RefugeeHomeNL draait ook een pilot in Amsterdam. Met de ervaringen uit de pilotfase zal het project landelijk worden uitgerold. Er werden tijdens het webinar diverse praktische vragen gesteld over de uitvoering en de termijn waarop de pilot verder uitgerold kan worden. Gemeenten die in aanmerking willen komen voor de pilot kunnen zich aanmelden.

Pryv.it: online realtime tolk

Taal vormt bij vluchtelingen al gauw een barrière Hierdoor krijgen vluchtelingen soms te kampen met gevoelens van isolatie en frustratie. Daarnaast maakt deze barrière het ook lastig voor officiële instanties, organisaties en opvanggezinnen om effectief met hen te communiceren. Pryv.it is een gespreksvertaler die ontworpen is op een gebruiksvriendelijke manier.

Iedereen kan via een smartphone gemakkelijk een gesprek voeren met een vluchteling in zijn of haar eigen taal. De online tolk is te starten door naar de website te gaan, je eigen taal te selecteren en de unieke QR-code van je gesprek te delen met je gesprekspartner. Zo kun je onmiddellijk een gesprek beginnen, ieder in je eigen taal en op je eigen smartphone.

De naam van de tool is een verwijzing naar de begroeting ‘Pryvit’, wat Oekraïens is voor ‘Hallo, hoe gaat het?’.

Maak kennis met...

Wie: Alice Wijker Functie: Locatiemanager doorstroomlocatie Sportpaleis Alkmaar Wat: Zorgt ervoor dat alles op de opvanglocatie goed verloopt

“In totaal werken er vier locatiemanagers op de doorstroomlocatie, ook wel hub genoemd. Wij wisselen elkaar af en zijn verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen. Alle facilitaire zaken moeten op orde zijn, zodat mensen die hier komen zich veilig en prettig voelen. Als locatiemanager ben ik aanspreekpunt voor de medewerkers en voor de vluchtelingen. We werken hier met een intake-medewerker, een brandwacht, een beveiliger en een matchmaker. Daarnaast is een schoonmaakdienst dagelijks actief. ’s Nachts wordt de locatie bemenst door een beveiliger en een brandwacht. De locatiemanager zorgt voor de briefing bij de wisseling van diensten.”

Hoe is het om hier te werken? “Dit werk is heel leuk om te doen. Het geeft me ook een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Ik wil het graag goed doen. Ik houd van organiseren en kies graag een praktische insteek. Sommige mensen denken dat het heel indringend werk is, maar tot nu toe valt het mee. Ik heb nog niet te maken gehad met schrijnende situaties hier op de locatie. Dat kan natuurlijk wel gebeuren. Daar ben ik me van bewust. De mensen die hier aankomen zijn vooral heel dankbaar en blij. Ik vind het fijn dat ik iets voor hen kan betekenen.”

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.