VLUCHTELINGENCRISIS

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 19 JULI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de vluchtelingencrisis? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen in onze regio.

Wijziging voor opvang derdelanders uit Oekraïne

Rijksoverheid meldt dat mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne en nu in Nederland zijn niet langer aanspraak kunnen maken op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een niet-Oekraïense nationaliteit die in Oekraïne studeerden of werkten. Mensen die onder de internationale beschermingsrichtlijn vallen, houden wel recht op opvang. Aan gemeenten nu de taak te onderzoeken wat voor verblijfstatus de persoon in kwestie in Oekraïne had. Voor deze beoordeling worden locaties opgezet. De IND heeft ondersteuning aangeboden. Deze wijziging gaat in op 19 juli. Dit betekent dat alle mensen die in Oekraïne recht hadden op verblijf en zich vóor 19 juli in Nederland hebben ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) recht blijven houden op de bescherming.

In het nieuws

'Veiligheidsregio's stoppen per 1 oktober met aanpak asielcrisis'

De NOS schrijft dat burgemeester Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad, heeft gesteld dat de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's in de aanpak van de asielcrisis per 1 oktober stopt. “De veiligheidsregio's zijn niet in staat de crisis in de opvang van asielzoekers op te lossen”, aldus Bruls. Een woordvoerder van staatssecretaris Van der Burg voor Asiel (VVD) laat weten dat er wordt gewerkt aan een ‘duurzaam en stabiel opvangstelsel’ voor de lange termijn. Ook gaat de zoektocht naar grote opvanglocaties verder. Haast is geboden, want volgens Bruls wordt de situatie in Ter Apel met de dag erger.

Hitte op opvanglocaties

Deze week is het zo warm in Nederland dat er een hitteplan van kracht is. Op opvanglocaties voor zowel vluchtelingen uit Oekraïne als asielzoekers zal het ook warm worden. Daarom is het goed om alle voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden zoveel mogelijk te delen onder alle locatiemanagers. Zo weten zij op welke hitte-symptomen er gelet kan worden bij de mensen die opgevangen worden.

Speciale aandacht moet uitgaan naar oudere mensen, mensen met een zwakkere gezondheid en kleine kinderen. Deze informatie zal deze zomer wellicht nog een aantal keer van pas komen.

Update crisisnoodopvang asielzoekers in Heiloo

De crisisnoodopvang in Heiloo draait nu bijna anderhalve week. De eerste groep asielzoekers is op 8 juli gekomen. De tweede grote groep is op 15 juli gearriveerd. Er worden voornamelijk gezinnen met kinderen opgevangen. In totaal zijn er nu rond de 150 personen die in de omgebouwde sporthal verblijven. Er heerst een gemoedelijke sfeer, alle mensen zijn eerst tot rust gekomen. Deze week wordt in samenwerking met vrijwilligers en verenigingen een start gemaakt met een activiteitenprogramma. Ook heeft Acupuncturists Without Borders al twee keer een gratis spreekuur gehouden.

Kinderen uit Oekraïne in Nederland hebben leerplicht

Kinderen en jongeren die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, gaan hier ook naar school. Deze kinderen hebben een leer- en kwalificatieplicht, net als alle anderen kinderen en jongeren in Nederland. Het signaal is binnengekomen dat Oekraïense kinderen niet altijd op school aanwezig zijn. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat zij lessen moeten volgen via de school in Oekraïne, zodat zij niet worden uitgesloten van tentamens en examens, of omdat zij bezoeken brengen aan Oekraïne of een ander land waar familie woont. In de wet is geen ruimte om lessen te missen voor leerplichtige leerlingen. Dit is iets om na de zomervakantie rekening mee te houden.

Maak kennis met...

Wie: Peter Fekkes Functie: Sociaal ondernemer/Trainer persoonlijk leiderschap voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Wat: Maakte een Europese database voor huisaanbieders en vluchtelingen; biedt particuliere opvang in zijn mantelzorgwoning en bedrijfsruimte in Barsingerhorn.

Waarom koos u voor het faciliteren particuliere opvang? "Toen de oorlog in Oekraïne losbarstte en ik de beelden van alle vluchtelingen zag, dacht ik: ‘Die mensen moeten ergens heen kunnen en ik heb de mogelijkheid’. Mijn vrouw en ik waren het meteen eens: hier kunnen wel een paar mensen onderdak krijgen. Het woonklaar maken van de ruimtes in onze mantelzorgwoning en de bedrijfsruimte ging vrij vlot, maar...

Langetermijnplannen moeilijk voor vluchtelingen uit Oekraïne

In mei en juni hielden UNHCR en partners een enquête onder zo’n 4.900 vluchtelingen uit Oekraïne in buurlanden Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië en Slovakije en in Tsjechië om hun profielen en hun plannen voor de toekomst beter te begrijpen. Volgens de bevindingen hoopt de meerderheid van de vluchtelingen uit Oekraïne terug te keren naar huis zodra dat kan.

Twee derde van de bevraagden verwacht dat ze in hun gastland moeten blijven tot de gevechten ophouden en de

veiligheidssituatie verbetert. De plannen van vluchtelingen om terug te keren of te blijven, hangen sterk af van de regio in Oekraïne waaruit ze komen, hoe lang geleden ze moesten vluchten en de situatie in hun huidig gastland.

In mei en juni hielden UNHCR en partners een enquête onder zo’n 4.900 vluchtelingen uit Oekraïne in buurlanden Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië en Slovakije en in Tsjechië om hun profielen en hun plannen voor de toekomst beter te begrijpen. Volgens de bevindingen hoopt de meerderheid van de vluchtelingen uit Oekraïne terug te keren naar huis zodra dat kan. Twee derde van de bevraagden verwacht dat ze in hun gastland moeten blijven tot de gevechten ophouden en de veiligheidssituatie verbetert. De plannen van vluchtelingen om terug te keren of te blijven, hangen sterk af van de regio in Oekraïne waaruit ze komen, hoe lang geleden ze moesten vluchten en de situatie in hun huidig gastland.

Cijfers in Noord-Holland Noord

Zowel landelijk als in onze regio raakt de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne verzadigd. Er zijn op dit moment in Noord-Holland Noord 3.721 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Onze regio voldoet daarmee ruimschoots aan de taakstelling die het Rijk per veiligheidsregio heeft vastgesteld. 3.487 plekken zijn bezet. In onze regio is het met name lastig om opvangplekken te vinden voor mensen met huisdieren en vluchtelingen die niet de Oekraïense nationaliteit hebben.

Actueel beeld vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland

Vanuit de rijksoverheid is op 18 juli een document gedeeld waarin het actuele beeld rondom vluchtelingen uit Oekraïne staat. Het geeft onder andere een cijfermatig beeld van het aantal vluchtelingen totaal, hoeveel er in Nederland worden opvangen, de aantallen per regio en het aantal BRP-registraties. Het is een overzichtelijk beeld, met uitleg van termen en bronvermelding.

In het nieuws

Oekraïense Olga en Larysa bedanken Nederlandse gastvrijheid

In Bovenkarspel gaan de uit Oekraïne gevluchte Olga Nagush en Larysa Beliavska zondag gerechten maken in de Kookstudio bij ’t Stadsplein. Van 17.00 tot 19.30 uur is iedereen uitgenodigd om kennis te maken met de Oekraïense keuken. Deze activiteit is voortgekomen uit een Holland-Oekraïne-bijeenkomst over taal en werk, waar de twee Oekraïense vrouwen de Nederlandse vrijwilligster Clémence Schroevers hebben ontmoet. Olga en Larysa willen op deze manier iets terugdoen voor de gastvrijheid die ze ervaren in Nederland. Naast bedanken willen de dames ook mensen uit Oekraïne samenbrengen en nieuwe ontmoetingen en vriendschappen creëren.

Verzamelbrief opvang Oekraïne

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) heeft de Tweede Kamer met een kamerbrief geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom vluchtelingen uit Oekraïne. In de brief gaat het onder meer over de ondersteuning bij arbeidsinschakeling door gemeenten voor vluchtelingen uit Oekraïne, financiering van de medische zorg, verlenging van onderwijsmiddelen en voorschoolse educatie. Daarnaast wordt ingegaan op de rechtmatigheid van de uitgaven in deze crisis.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.