VLUCHTELINGENCRISIS

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 12 JULI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de vluchtelingencrisis? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen in onze regio.

Kijkje in crisisnoodopvang voor asielzoekers in Heiloo

Voordat de asielzoekers arriveerden is er vorige week donderdag door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en gemeente Heiloo een persrondleiding gegeven in de crisisnoodopvang in sporthal Het Vennewater in Heiloo. Hierbij was het mogelijk om vragen te stellen aan burgemeester Mascha ten Bruggencate en directeur Krishna Taneja van de veiligheidsregio. Lokale en regionale media brachten foto’s en video’s die een goed beeld geven van de hoe de sporthal is ingericht. In de CNO in Heiloo is afgelopen vrijdag de eerste groep asielzoekers aangekomen. Mannen, vrouwen en kinderen maakten deel uit van de groep van 69 personen. Inmiddels is een deel van de groep naar andere locaties gebracht en komt er vandaag weer een nieuwe groep.

Oproep:

We komen handen tekort voor de crisisnoodopvang in Heiloo

We hebben dringend hulp nodig bij de crisisnoodopvang van asielzoekers in Heiloo. Met name vanaf komend weekend tot en met 5 augustus hebben we nog veel open plekken in het rooster. Help jij ons uit de nood? Je ureninzet en reiskosten worden vergoed.

Wat zijn je taken? Je fungeert als gastheer/gastvrouw. Je ontvangt de asielzoekers, begeleidt ze naar hun slaapvertrek, geeft een rondleiding en uitleg over sanitair en de kantine. Je bent het eerste aanspreekpunt bij vragen. Iedere dag is er een locatiemanager die coördineert. Ook de projectleider is dagelijks in de sporthal aanwezig.

Op welke tijden is ondersteuning nodig? Zeven dagen per week hebben we in twee shifts ondersteuning nodig: - 08.00-16.00 uur ​​​​​​​- 15.30-23.00 uur

Heb je interesse en ben jij beschikbaar? Heel fijn dat jij je voor deze belangrijke taak wilt inzetten. Je kunt je aanmelding mailen naar: opvangheiloo@vrnhn.nl Geef hierbij duidelijk aan welke dag/dagen en welke shift je kunt opvullen.

Ken je iemand die mogelijk interesse heeft? Geef dit bericht dan door.

Interview over opvang vluchtelingen uit Oekraïne in JenV Magazine

In JenV Magazine van het ministerie van Justitie en Veiligheid staat een interview met Theo ten Haaf (DG OEK) en Pierre van Rossum (Nationale Opvangorganisatie) over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. In het artikel gaan zij in op hun rol binnen de rijksoverheid om te zorgen voor een goede afstemming met veiligheidsregio’s, de VNG en betrokken organisaties als het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland en het Leger des Heils. Ze geven ook aan wat voor fantastische uitvoering de gemeenten geven aan de opdracht die zij hebben gekregen van het Rijk om te zorgen voor opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Beschikbaarheid opvangplekken vluchtelingen uit Oekraïne

Op dit moment zijn er 3.567 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd in Noord-Holland Noord. Daarvan zijn er 3.370 bezet. Dat betekent dat er nog 197 plekken beschikbaar zijn. Landelijk zijn er 52.767 beschikbare bedden, waarvan er 48.496 bedden in gebruik zijn. In het interview uit JenV Magazine wordt door Theo ten Haaf van DG Oek aangegeven dat hoewel de lijn van instroom van Oekraïners wat aan het afvlakken is, deze nog wel steiler omhoog gaat dan die van het aantal beschikbare plekken.

Veelgestelde vragen Regeling Medische kosten voor vluchtelingen uit Oekraïne

Op Refugeehelp.nl is een speciale pagina met duidelijke uitleg over de Regeling Medische kosten voor vluchtelingen uit Oekraïne (RMO). Er staan veelgestelde vragen met daarop alle antwoorden met linkjes naar rijksoverheid.nl en het CAK. De informatie is beschikbaar in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands. Een handige bron voor zowel vluchtelingen als professionals om naar te verwijzen.

Verdeling OV-chipkaarten voor vluchtelingen uit Oekraïne

Een deel van de door het Rijk beloofde gratis OV-kaarten is binnen bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het zijn 449 OV-kaarten, waarbij een verdeelsleutel is gemaakt voor alle gemeenten binnen onze regio. De OV- chipkaarten worden aangetekend verstuurd naar de gemeenten. In de enveloppen zit een OV-kaart met saldo. Ook is er een brief in het Oekraïens toegevoegd met uitleg over het gebruik van de kaart. Helaas hebben wij niet genoeg kaarten ontvangen om alle vluchtelingen hierin te voorzien. Alle gemeenten zijn via de AOV’ers met een mail geïnformeerd over de verdeling en distributie van de kaarten.

Update van het kabinet over doorstroom asielopvang

Op rijksoverheid.nl staat een update over de huidige stand van zaken van de asielopvang. Het Rijk gaat in dit bericht in op alle maatregelen die operationeel gemaakt moeten worden, zoals medische zorg, personeel en vervoer. Het kost tijd om dit te organiseren. Ook wordt aangegeven dat het COA de versnelde uitstroom van statushouders voorbereidt en dat er een locatie gevonden is voor een extra aanmeldcentrum. De kamerbrief over de stand van zaken bij de besluitvorming over de doorstroom in de asielopvang is te downloaden op de site van RO.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.