VLUCHTELINGENCRISIS

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 5 JULI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de vluchtelingencrisis? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen in onze regio.

In het nieuws

Betrokkenheid bij opvang asielzoekers

Burgemeester Mascha ten Bruggencate vertelt in een video op NHNieuws wat de noodzaak is om crisisnoodopvang te realiseren en waarom Heiloo bereid is om locatie sporthal Het Vennewater hiervoor beschikbaar te stellen. In het artikel wordt ook de informatiebijeenkomst genoemd, waarover een verslag is geplaatst op Rodi.nl. De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 100 omwonenden. In het artikel wordt gesteld dat het algemene beeld zaterdagochtend vooral positief was: “Nu humane hulp in deze crisis bieden, dat kunnen wij in Heiloo”, klonk het unaniem.

Asielzoekers tijdelijk onderdak in sporthal Het Vennewater in Heiloo

Sporthal Het Vennewater in Heiloo wordt op dit moment geschikt gemaakt om voor maximaal vier weken 175 asielzoekers uit Ter Apel te kunnen opvangen. Dit zijn burgemeester Mascha ten Bruggencate van Heiloo en voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Anja Schouten overeen gekomen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn al maandenlang opvangproblemen, waardoor mensen soms op een stoel, in tenten of in de open lucht moeten overnachten. De gemeente Heiloo vindt het daarom belangrijk om hulp te bieden. We verwachten vrijdag 8 juli de eerste mensen te kunnen opvangen.

Verblijfsvergunningen voor vluchtelingen uit Oekraïne

De IND geeft verblijfsvergunningen aan vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om vluchtelingen die ingeschreven staan in de BRP en vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Met de verblijfsvergunningen kunnen zij in Nederland wonen en werken. Op basis van een pilot is besloten om het uitgeven van deze vergunningen via een aantal landelijke locaties te regelen.

Vluchtelingen die staan ingeschreven in de BRP kunnen via de online Afsprakenplanner een afspraak maken om op deze locaties een verblijfsbewijs te ontvangen.

Volgende week rolt de IND de Afsprakenplanner verder uit en begint de dienst met het op grotere schaal uitgeven van verblijfsbewijzen. Om grote drukte te voorkomen, adviseert de IND om een afspraak te maken in de regio waar de vluchtelingen verblijven. De IND wil iedereen vóór 1 september de mogelijkheid bieden voor een afspraak om de verblijfsvergunning te ontvangen. De veiligheidsregio onderzoekt of het mogelijk is dat de IND naar onze regio komt.

Ruim 3.500 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne in Noord-Holland Noord

Op dit moment zijn er in Noord-Holland Noord 3.524 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Daarvan zijn 3.323 plekken bezet. Landelijk zijn er op dit moment 52.658 opvangplekken beschikbaar gesteld.

Corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Het aantal coronabesmettingen in de samenleving loopt op. We zien soms ook enkele besmettingen in de opvanglocaties. Gemeenten stellen zelftests ter beschikking aan de vluchtelingen. GGD Hollands Noorden kan indien nodig en gewenst de grotere opvanglocaties bezoeken om vluchtelingen te vaccineren. Besmettingen voorkomen Extra aandacht voor de leefregels is ook de komende tijd belangrijk. Testen en thuisblijven bij klachten en in isolatie bij een besmetting. Er moet voldoende geventileerd worden in de opvanglocaties. In de meeste opvanglocaties is een ruimte beschikbaar waar vluchtelingen in isolatie kunnen. Actuele informatie online en LCMS Actuele informatie staat op onze website: Corona - GGD Hollands Noorden. Een deel van de informatie is ook in het Oekraïens beschikbaar: Oekraïne - GGD Hollands Noorden. Landelijke algemene informatie voor vluchtelingen is hier te vinden: RefugeeHelp - Gezondheidszorg - Informatie over COVID-19 Alle relevante informatie staat in LCMS. Bij vragen kan er een mail worden gestuurd naar oekraine@ggdhn.nl. In geval van een calamiteit kan de crisiscoördinator van de GGD worden gebeld op 088 0125714. Dit nummer is altijd bereikbaar, ook buiten kantooruren en in het weekend.

Voorstel voor een tijdelijke Wet opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Het lijkt nodig om de opvangtaak tijdelijk, maar voor langere tijd bij gemeenten onder te brengen. Daarom wil het ministerie van Justitie en Veiligheid, overgaan op een andere, tijdelijke, juridische basis. Er zal via de reguliere wetgevingsprocedure een voorstel voor een tijdelijke wet in procedure worden gebracht. Zodra de tijdelijke wet in werking is wordt het staatsnoodrecht meteen beëindigd.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aan dat het belangrijk is dat gewaarborgd wordt dat gemeenten deze taak echt voor een langere periode kunnen uitvoeren en dat aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan.

Factsheet: Zorg rond vluchtelingen uit Oekraïne in Noord-Holland Noord

Er is een update gedaan op de factsheet Zorg rond vluchtelingen uit Oekraïne in Noord-Holland Noord. De factsheet van GHOR NHN bevat alle actuele informatie rondom zorg, zoals huisartsenzorg, verloskunde, mondzorg, ziekenhuiszorg en ambulancezorg.

GGD Hollands Noorden heeft ook een overzicht voor de gemeenten in regio en voor de hulpverlenende instanties die in de opvanglocaties van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) aanwezig zijn. Het overzicht maakt inzichtelijk welke diensten GGD Hollands Noorden levert en hoe dat is vormgeven.

Tweede flitspeiling opvang asielzoekers

Opnieuw heeft I&O Research een flitspeiling uitgevoerd hoe Nederlanders tegenover de opvang van asielzoekers staan. Dit zijn een aantal opvallende punten uit deze tweede flitspeiling in opdracht van NCTV:

• Iets meer dan de helft vindt het acceptabel dat de opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne ook ingezet worden als opvangplekken voor asielzoekers uit andere landen; • Bijna zes op de tien inwoners vindt dat Nederland meer vaste asielzoekerscentra en aanmeldcentra moet hebben; • Bijna zes op de tien Nederlanders vindt dat statushouders evenveel recht hebben op een woning als andere woningzoekenden; • Acht op de tien inwoners is het er (helemaal) mee eens dat de Rijksoverheid meer moet doen om asielzoekers zonder een verblijfsvergunning uit te zetten.

Maak kennis met...

Wie: Karin van der Arend Functie: Strategisch Projectleider Samenleving gemeente Schagen Wat: Projectleider Opvang vluchtelingen uit Oekraïne gemeente Schagen

“Ik werd gebeld of ik binnen de gemeente Schagen mij met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wilde gaan bezighouden. Ik heb ja gezegd, maar dacht wel: ‘Waar zeg ik ja tegen?’ Langzaam wordt het vraagstuk breder dan alleen de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders zijn er nu ook bij gekomen.”

Hoe hebben jullie de start van de opvang aangepakt? “We zijn begonnen vanuit de wens om de vluchtelingen uit Oekraïne in Schagen samen met inwoners op te vangen. Er waren meteen al initiatieven van heel veel mensen en daar is de politiek op ingegaan. We waren vastbesloten geen...

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.