VLUCHTELINGENCRISIS

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 28 JUNI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de vluchtelingencrisis? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen in onze regio.

Van Oekraïne-crisis naar vluchtelingencrisis

Op 15 maart dit jaar verstuurden wij de eerste nieuwsbrief rondom de crisis in Oekraïne. Het voornaamste thema was de opvang van vluchtelingen die uit Oekraïne naar onze regio kwamen en alles wat daarbij komt kijken. Inmiddels zijn er in Noord-Holland Noord bijna 3.500 opvangplekken gerealiseerd, een resultaat waar we enorm trots op mogen zijn. Toch zal het een uitdaging blijven om, zolang de oorlog duurt, voldoende opvangplekken te blijven vinden.

De opvang van asielzoekers is in Nederland een groot probleem geworden. Inmiddels hebben de veiligheidsregio’s hierover nieuwe afspraken gemaakt met het kabinet om de opvang in Ter Apel te ontlasten. Het aanmeldcentrum verkeerd al wekenlang in een situatie waarbij deze groep vluchtelingen daar niet meer op een humane manier kunnen worden opgevangen. Het huisvesten van statushouders kan onderdeel van een oplossing zijn.

De onderwerpen in deze nieuwsbrief beperken zich niet meer tot alleen de crisis in Oekraïne. De vluchtelingencrisis is veel breder geworden. Daarom hebben wij er voor gekozen de titel van de nieuwsbrief aan te passen naar Vluchtelingencrisis.

Nationale crisis

De afgelopen weken is de situatie in de gehele migratieketen (in-, door- en uitstroom) verder onder druk komen te staan. Het kabinet heeft de haperende asielopvang op 17 juni uitgeroepen tot nationale crisis. Dit betekent dat de regering nu bijna dagelijks overlegt met gemeenten en provincies over een oplossing voor de inhumane situatie in aanmeldcentrum Ter Apel.

Minister-President Mark Rutte heeft vorige week in de media laten weten dat de huidige situatie is ‘om je voor te schamen’.

Tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers

In het Veiligheidsberaad van 24 juni hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s met het kabinet afspraken gemaakt om de asielcrisis te bestrijden. Versnelde opvang van statushouders en het realiseren van crisisnoodopvang voor asielzoekers moet een oplossing bieden voor de problemen in de asielopvang.

De rijksoverheid zet financiële middelen, logistieke ondersteuning en zoveel mogelijk mankracht in om veiligheidsregio’s en gemeenten hierin te ondersteunen.

De kabinetsplannen voor de komende drie maanden, de middellange termijn, hebben als doel om voldoende asielopvangcapaciteit en duurzame huisvesting voor statushouders te realiseren. Zodra de versnelde uitstroom van statushouders naar tijdelijke of permanente huisvesting resultaat oplevert, kan ook de crisisnoodopvang worden afgebouwd.

Nieuwe regeling medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vanaf 1 juli start de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) voor vluchtelingen uit Oekraïne. Afgelopen week is hier door Rijksoverheid een webinar over gegeven aan medewerkers van gemeenten, zorgkoepels en zorgverleners. De sheets van deze presentatie zijn nu beschikbaar via Rijksoverheid.nl, ook is er een uitgebreide Q&A gepubliceerd.

Flitspeiling: Asielzoekers tijdelijk in noodopvang acceptabel

Afgelopen week is een flitspeiling gedaan over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook zijn in een flitspeiling over de doorstroming migratieketen de meningen over de asielcrisis gepeild. Uit de peilingen blijkt dat het draagvlak voor de opvang van asielzoekers in de gemeente aanzienlijk lager is (66%) dan voor de opvang vluchtelingen uit Oekraïne (79%). Onderstaand nog wat andere opvallende resultaten uit beide peilingen:

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne: - Nu de huidige capaciteit bijna bezet is, vindt vier op de tien dat Nederland hiermee voldoende vluchtelingen opvangt. - Bijna vier op de tien Nederlanders (39%) heeft er begrip voor dat vluchtelingen uit Oekraïne in aanmerking komen voor de flexibele woonruimte. - Acht op de tien inwoners maakt zich zorgen over de krapte op de woningmarkt.

Doorstroom migratieketen:

- Twee derde van de Nederlanders vindt het acceptabel dat asielzoekers tijdelijk in noodopvanglocaties worden opgevangen.

- Inwoners zijn verdeeld of Nederland alle mensen op moet vangen als zij in hun eigen land.

Webinar

Signalen mensenhandel herkennen

GGD Drenthe heeft op 27 juni een webinar gehouden over mensenhandel. De focus ligt op verschillende vormen van mensenhandel, het herkennen van de signalen en wat er gedaan kan worden bij een vermoeden.

Edwin Eikelboom, ketenregisseur aanpak mensenhandel, gaat in gesprek met diverse professionals. Het webinar is via Youtube te volgen.

Nieuwe versie Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners

Vorige week is de derde versie van de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) gepubliceerd. Er is nu onder andere een hoofdstuk over huurrecht opgenomen, waarin staat welke rechten vluchtelingen hebben als zij een woning of een kamer huren. Alle inhoudelijke wijzigingen ten opzicht van de vorige versie zijn geel gearceerd.

Enquête onder vluchtelingen uit Oekraïne

Het EU Agency for Asylum (EUAA) verzamelt verhalen van vluchtelingen uit Oekraïne om de diensten aan hun behoeften aan te passen en te verbeteren. Via het Rijk is de vraag gekomen om de online enquête zo breed mogelijk te verspreiden, zodat zoveel mogelijk data gegenereerd kan worden.

Er zijn posters gemaakt die opgehangen kunnen worden op opvanglocaties, waar vluchtelingen via een QR-code online kunnen deelnemen.

In het nieuws

Tweede opvanglocatie Medemblik geopend

Afgelopen week kwam in het nieuws dat Andijk opvanglocatie Sorghvliet heeft geopend voor vluchtelingen uit Oekraïne. De eerste groep is inmiddels gearriveerd en warm ontvangen door onder anderen burgemeester Frank Streng. Het verzorgingshuis, waarvan in de linkervleugel vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen, zit nog niet helemaal vol. Er is plek voor 70 vluchtelingen. En om die reden heeft de gemeente besloten om ook opvang te bieden aan vluchtelingen, afkomstig uit gastgezinnen in buurgemeenten. De burgemeester sprak tijdens de ingebruikname zijn waardering uit voor de vele vrijwilligers en gastgezinnen die het verblijf in het verzorgingshuis Sorghvliet mogelijk hebben gemaakt.

Aantal opvangplekken vluchtelingen Oekraïne stijgt

In onze regio was het aantal opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne de 3.000 al gepasseerd. Er zijn nu 3.431 plekken gerealiseerd, waarvan er 3.237 plekken bezet zijn door vluchtelingen uit Oekraïne.

Na een tijdelijke daling is het aantal opvangplekken landelijk nu weer boven de 50.000 uitgekomen.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.