CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 21 JUNI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk gaan binnenkort kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Zij kunnen nog geen aanspraak maken op huurtoeslag. Om dit mogelijk te maken, bereidt het kabinet een wetswijziging voor. Voor beide toeslagen geldt dat de aanvragers wel moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden. Bijvoorbeeld dat ze werken of een opleiding volgen (kinderopvangtoeslag) of een woning huren (huurtoeslag).

Nationale crisisstructuur doorstroom migratieketen

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) gaat tijdelijk de door- en uitstroom van de migratieketen coördineren. Dit vanwege de verslechterende situatie in de opvang van asielzoekers. Door de inzet van NCTV kan op hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau coördinatie en besluitvorming voor de doorstroom in de migratieketen plaatsvinden. Er wordt binnen de structuur van het Rijk ook nauw samengewerkt met veiligheidsregio’s, gemeenten, IND, COA en andere partners.

De verantwoordelijkheid voor de opvang blijft bij het COA liggen. Sommige veiligheidsregio's, zoals Groningen, hebben opgeschaald naar GRIP 4. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft dit vooralsnog niet gedaan.

Communicatie over omwisselen Oekraïens geld

Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf vorige week kosteloos hun contante hryvnia's wisselen voor euro's. Ze kunnen daarvoor terecht bij wisselkantoren van GWK Travelex (het voormalige Grenswisselkantoor). Het kabinet heeft hiervoor een regeling opgesteld. Het ministerie van Financiën wil deze mogelijkheid onder de aandacht brengen van de Oekraïners in Nederland en heeft daarom een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld. Deze zijn voor de veiligheidsregio gedeeld met de communicatieafdelingen van alle gemeenten in Noord-Holland Noord. Vanuit deze communicatie wordt verwezen naar een handige website op Refugeehelp.nl

Webinar Regeling Medische zorg

De ministeries van J&V en VWS organiseren op 23 juni van 11.00 tot 12.00 uur samen met CAK en DSW een webinar over de Regeling Medische Zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hierin worden de veranderingen in de vergoeding toegelicht. Het webinar is bedoeld voor medewerkers van veiligheidsregio’s, gemeenten, zorgkoepels en zorgverleners die te maken hebben met de uitvoering van de voorlichting/communicatie over deze regeling. Alle betrokken communicatieadviseurs van de gemeenten zijn hierover ingelicht en hebben de uitnodiging doorgestuurd gekregen.

Maak kennis met...

Wie: Melanie Brakels Functie: Adviseur gezondheidzorg bij Adviesbureau 22graden Wat: Locatiemanager op opvanglocatie Transferium in de gemeente Dijk en Waard

In mijn dagelijkse functie als interim manager in de zorg ben ik gewend om verschillende taken te vervullen. Toch is locatiemanager op een opvanglocatie wel iets heel anders. Ik begeleid het team van woonbegeleiders met als hoofddoel om de rust en veiligheid op het terrein te bewaken. Woonbegeleiders reageren vaak vanuit hun eigen visie. Daarin kan ik ze met een helicopterview helpen met het maken van hun keuzes. Ik ben eindverantwoordelijk voor deze locatie, waarbij ik ook de contactpersoon ben voor alle externe contacten.

Hoe verloopt de opvang bij het Transferium? Na het uitbreken van de oorlog hebben we meteen de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne gekregen met redelijk gezonde mensen die in hun thuisland goede banen hadden. Toch spelen er uiteraard emoties als angst, verdriet en bezorgdheid over familie en partners in Oekraïne. In het begin werden we overladen met vragen over wat ze bijvoorbeeld konden doen voor eten en werk. Vooral het zelf regelen van eten gaf hen...

Stilstaan bij alle inzet voor opvang vluchteling uit Oekraïne

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag op 20 juni heeft VRNHN een bedankvideo gelanceerd. De video is bedoeld voor iedereen in onze regio die de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk heeft gemaakt en al die mensen die zich hier nog steeds voor inzetten. Sinds maart spannen inwoners, bedrijven, mensen in de zorg, de brandweer en gemeenten zich enorm in bij de opvang van deze mensen op de vlucht. En het einde is nog niet in zicht.

Gedrukte versie Grote reis uit Oekraïne-boek

In Nieuwsbrief 13 werd Mijn Grote Reis uit Oekraïne-boek als tip gegeven. Vanwege de enthousiaste reacties op dit boek heeft VRNHN besloten een beperkte oplage te drukken, zodat opvanglocaties die daar graag gebruik van willen maken deze kunnen opvragen. Zij kunnen een aantal exemplaren opvragen via oekraine@vrnhn.nl. Schrijven en tekenen werkt namelijk goed bij het verwerken van gebeurtenissen en kan helpen heftige ervaringen een plekje te geven. Het boek is met veel zorgvuldigheid samengesteld door een betrokken team van (ortho)pedagogen en psychologen. Het boek is ook zelf te downloaden en printen.

Ruim 3.000 plekken bezet

Op dit moment zijn er in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 3.362 opvangplekken gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervan zijn er 3.167 bezet.

Landelijk neemt het totaal aantal opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne iets toe. Er zijn nu 49.798 beschikbare bedden.

Verschil opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers

De vraag waarom de opvang van Oekraïners wel snel geregeld kan worden en de opvang van asielzoekers lastiger is, speelt vaak onder inwoners. Op VNG.nl is daar feitelijke informatie over te vinden. Deze informatie is handig om wanneer nodig naar te kunnen verwijzen. Daarnaast heeft Vluchtelingenwerk veelgestelde vragen over het verschil tussen vluchtelingen, asielzoekers en statushouders opgenomen op hun website.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.