CRISIS OEKRAÏNE

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 14 JUNI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de crisis in Oekraïne? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen en eventuele andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze regio.

Bekostiging opvang vluchtelingen uit Oekraïne

In de Staatscourant is de bekostigingsregeling voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gepubliceerd. Gemeenten krijgen de kosten die gemaakt zijn voor het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen vergoed. De regeling gaat over de uitkering van de kosten voor zowel particuliere als gemeentelijke opvang en is voor de eerste drie tot zes maanden.

Voor vergoeding voor particuliere opvang moeten de vluchtelingen bij de gemeente geregistreerd zijn. De hoogte van de vergoeding is eerder in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne al vastgesteld. Voor gemeentelijke opvang is het normbedrag minimaal € 100 per dag per opvangplek.

Gemeenten kunnen een aanvraag voor een honderd procent voorschot indienen bij de staatssecretaris.

Noord-Holland Noord klaar voor opvang van statushouders

In zeer korte tijd hebben de burgemeesters in onze regio met COA en het ministerie een akkoord bereikt over de opvang van 298 vluchtelingen met een verblijfsstatus. De zogeheten statushouders vinden in vijftien van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord onderdak.

Met deze actie zorgen de burgemeesters voor ruimte in asielzoekerscentra, waar dan meer mensen die nog in de asielprocedure zijn terecht kunnen. De bestuurders willen met de snelle actie voorkomen dat asielzoekers van hot naar her worden versleept. Tegelijkertijd voldoen zij hiermee aan de taakstelling die elke gemeente heeft om statushouders te huisvesten.

Vanuit Noord-Holland Noord is naar het Rijk het signaal gegeven dat de eerder gevraagde crisisnoodopvang voor 150 asielzoekers wat onze regio betreft dan van de baan zou moeten zijn. Of dit ook daadwerkelijk zo zal zijn, is nog niet duidelijk.

Voor de statushouders wordt woonruimte gezocht op vakantieparken, hotels, enzovoorts tot meer permanente woonruimte in de regio beschikbaar is. Later dit jaar worden naar verwachting nog eens honderd vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Noord-Holland Noord gehuisvest.

Gemeente in beeld

Bijeenkomsten over arbeidsmarkt helpen enorm

Steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne vinden werk in Nederland. De motivatie om te werken is groot, maar toch blijkt dat het voor werkzoekenden soms lastig is om werk te vinden. Dit kan komen doordat nog niet duidelijk is hoelang deze vluchtelingen in Nederland zullen blijven. Ook zijn er landelijk geluiden bekend over uitbuiting. Op bijeenkomsten die de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland organiseerden, werd duidelijk dat uitleg over werken in Nederland samen met aanwezige uitzendbureaus voor inschrijving enorm kan helpen.

Verzamelbrief Rijk over huisvesting, onderwijs en werk

Om de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingen rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is opnieuw een verzamelbrief verschenen. In deze brief gaat het met name over huisvesting, onderwijs en werk.

Ondersteuning bij het zoeken naar werk Oekraïners die aan de slag willen, kunnen ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld het UWV of een coach. Hiervoor wordt wetgeving gewijzigd. Dit is naar verwachting 1 augustus rond, maar het kabinet stemt ermee in dat op deze wijziging vooruitgelopen kan worden.

Toelatingsexamens voor Oekraïens hoger onderwijs Nederland gaat ondersteunen bij het organiseren van toelatingsexamens voor Oekraïense jongeren in Nederland die naar het hoger onderwijs willen.

Flexibele schil van woningen De Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting gaat een flexibele schil van woningen realiseren. Hiermee wil het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tegemoet komen aan de toenemende vraag naar woonruimte. De taskforce zet in op het transformeren van bestaande panden en het realiseren van flexwoningen.

Voorlichting over zwemmen en gevaren zwemwater in Oekraïens

Met mooie dagen is het voor iedereen aantrekkelijk om verkoeling te zoeken in het water. Reddingsbrigade Nederland heeft als doel te zorgen voor meer veiligheid in, op en langs het water. Ze geven daarom tips en adviezen om te zorgen dat niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt, ook mensen die nieuw in Nederland zijn. Ze hebben daarom twee folders in Oekraïens gepubliceerd over zwemmen en het gevaar van zwemmen in binnenwater en in zee.

Ook het COA heeft ervaring met het informeren van asielzoekers over zwemmen in open water (onder andere met vlogs). Deze informatie kan ook bruikbaar zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Wie is er verantwoordelijk voor crisisnoodopvang? Waar ligt de bevoegdheid van de gemeente als het gaat om de opvang van Oekraïense vluchtelingen? En als we het hebben over het huisvesten van statushouders, wanneer is dan het Rijk en wanneer is de gemeente aan zet? Om duidelijkheid te creëren in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van overheden die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen heeft de veiligheidsregio een overzicht gemaakt.

Het overzicht zoomt in op statushouders, crisisnoodopvang en de opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast geeft het een toelichting op het Directoraat Generaal Oekraïne en de Nationale Opvang Oekraïne.

Capaciteit aantal opvangplekken neemt af

In Noord-Holland Noord zijn op dit moment 3.236 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Daarvan zijn er 3.032 bezet.

Landelijk neemt het totaal aantal opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne wat af. Twee weken geleden waren er nog ruim 50.000 beschikbare bedden, nu nog 48.500. Verschillende vluchtelingen gaan van particuliere naar gemeentelijke opvang.

In het nieuws

Vluchtelingen Rijper Eilanden voelen zich thuis

Deze week was opvanglocatie de Rijper Eilanden met twee artikelen in de media. NHNieuws schetste een beeld van hoe het leven van hotelier Lucy Ulrich er uitziet nu zij ruim tweehonderd Oekraïense vluchtelingen onderdak biedt. In een filmpje legt zij uit dat de vluchtelingen zich steeds meer thuis voelen. Er komen ook vluchtelingen aan het woord. Zij geven onder andere aan dat hoewel ze zich helemaal thuis voelen, ze natuurlijk toch graag naar huis willen. Het Noordhollands Dagblad schrijft over de Nederlandse lessen die Lucy geeft en gaat in op welke taken de vluchtelingen binnen de Rijper Eilanden op zich nemen.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.