VLUCHTELINGENCRISIS

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS & GEÏNTERESSEERDEN | 26 JULI 2022

Welke ontwikkelingen zijn er in Noord-Holland Noord rond de vluchtelingencrisis? In deze nieuwsbrief deelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord informatie over de opvang van vluchtelingen in onze regio.

Frequentie nieuwsbrief tijdelijk omlaag

Vanwege de zomervakantie wordt deze nieuwbrief de komende periode om de week verstuurd. De volgende editie (nummer 21) verschijnt dus op dinsdag 9 augustus.

In september gaat de frequentie van de nieuwsbrief weer omhoog, afhankelijk van het informatieaanbod over de ontwikkelingen van de vluchtelingencrisis.

Huisvesting statushouders op schema

De zestien gemeenten binnen onze veiligheidsregio hebben met het Rijk afgesproken versneld statushouders te huisvesten. Hierdoor kan ruimte gecreëerd worden in de asielzoekerscentra en Ter Apel. Het is daarmee een meer duurzame oplossing voor het vluchtelingenprobleem. De veiligheidsregio heeft hierbij een coördinerende rol, de uitvoering van deze taak ligt bij onze zestien gemeenten. Met de gemeenten is afgesproken dat ze in de komende zes weken versneld 265 statushouders gaan plaatsen. Op dit moment liggen we op schema in deze planning. De gemeenten hebben in de eerste twee weken 94 plekken gerealiseerd. De mensen worden afhankelijk van de beschikbaarheid direct geplaatst in een passende woning, in een tussenvoorziening of in een hotel of andere accommodatie. Dit is dan in afwachting van definitieve huisvesting in die gemeente. Ondertussen wordt al wel gestart met de inburgering.

Kamerbrief over knelpunten om Nederlandse bankrekening te openen

Het ministerie van Financiën heeft een kamerbrief verstuurd over de ontwikkelingen rond het aanpakken van knelpunten waar vluchtelingen uit Oekraïne tegenaan lopen wanneer zij een Nederlandse bankrekening willen openen. Het is voor banken niet mogelijk om verlopen biometrische of andere niet-biometrische identificatiedocumenten te gebruiken om een bankrekening te openen. Er wordt overlegd met de betrokken departementen, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse vereniging van Banken, de Betaalvereniging Nederland en de banken om te kijken naar mogelijkheden om deze personen toch toegang tot een bankrekening te geven.

Crisisnoodopvang asielzoekers van Heiloo naar Alkmaar

De doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Alkmaar wordt vanaf 8 augustus tijdelijk crisisnoodopvang voor asielzoekers. Maximaal 175 asielzoekers kunnen hier voor de duur van vier weken worden opgevangen. Dat hebben gemeente Alkmaar en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgelopen vrijdag laten weten.

Omdat de beschikbaarheid van de locatie in Heiloo ophoudt, is gezocht naar een nieuwe locatie. Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Krishna Taneja: “Het is prachtig dat de gemeente Alkmaar het stokje nu overneemt van Heiloo en Sportpaleis Alkmaar heeft aangeboden. Omdat de ruimte al is ingericht voor vluchtelingen kunnen we zo een mooie overstap maken.”

De crisisnoodopvang voor asielzoekers in het Sportpaleis is tot uiterlijk 11 september, daarna komt het gebouw weer beschikbaar voor sportactiviteiten. Waar de veiligheidsregio in de laatste paar weken van september crisisnoodopvang gaat bieden, wordt nog bezien.

Taakstelling opvang vluchtelingen Oekraïne ruim volbracht

Onze regio heeft zich enorm ingezet voor het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn gemeentelijke opvanglocaties ingericht en ook particulier is er opgevangen. De taakstelling voor onze regio was op 3004 opvangplekken te realiseren. Op 25 juli 2022 zijn er 3508 vluchtelingen uit Oekraïne in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgevangen. Wij zijn hiermee een van de weinige regio’s die de taakstelling ruim heeft volbracht.

De burgemeesters van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben daarom afgesproken geen nieuwe opvangplekken te creëren voor het opvangen van Oekraïense Vluchtelingen. Ze beschouwen de landelijke opdracht als afgerond, tenzij het Kabinet met andere doelstellingen komt.

We zullen vanaf nu ook geen wekelijkse update cijfers meer communiceren over het aantal gecreëerde en bezette plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Landelijk zal er dus niet meer doorverwezen worden naar onze regio. Lokaal kunnen er desgewenst nog plekken gevuld worden als Oekraïense vluchtelingen zich melden. En het beperkt aantal plekken dat nog beschikbaar is kan ingezet worden bij de verschuiving van particuliere naar gemeentelijke opvang.

In het nieuws

Eerste vluchtelingen uit Oekraïne begin augustus in woonunits Enkhuizen

NHNieuws laat weten dat de eerste vluchtelingen uit Oekraïne begin augustus naar de tijdelijke woonunits op de Enkhuizer IJsbaan komen. Er zullen hier 150 vluchtelingen verblijven, de eerste groep met 30 vluchtelingen moeten over twee weken arriveren. Omwonenden worden eerst per brief geïnformeerd over de exacte planning. SP-fractievoorzitter, en ook omwonende van de ijsbaan, Margreet Keesman geeft in het artikel aan dat de Oekraïners met open armen ontvangen moeten worden. "Deze mensen zijn vanwege de oorlog gevlucht uit hun land. Dus ik ga ze met zelfgebakken appeltaart verwelkomen".

Instructie aanpassing beleid derdelanders

Derdelanders uit Oekraïne die zich na 18 juli in Nederland melden voor opvang hebben hier geen recht meer op, tenzij zij onder de internationale beschermingsrichtlijn vallen. Belangrijk daarbij is welke verblijfsstatus de persoon in kwestie in Oekraïne had. z

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vanwege de aanpassing in het beleid een aanvullend instructie-advies geschreven.

De instructie omschrijft eerst de doelgroep die wel onder de richtlijn valt, daarna de groep die niet onder de richtlijn valt. Vervolgens wordt het proces derdelanders bij aankomst op een doorstroomlocatie/in de gemeente omschreven.

Flitspeiling: Meerderheid wil geen voorrang statushouders bij flexwoningen

Er is voor de derde keer een flitspeiling uitgevoerd over de houding van Nederlanders tegenover de doorstroom in de migratieketen. Er zijn weinig echt grote veranderingen te zien in het draagvlak. Er is wel interessante output te zien over met name over flexwoningen /tussenvoorzieningen en een aantal andere nieuwe elementen die aan de vragenlijst zijn toegevoegd.

De meest opvallende conclusies zijn:

  • Twee derde vindt tijdelijke opvang asielzoekers in noodopvang (nog steeds) acceptabel.
  • Vier op de tien vindt dat de rijksoverheid gemeenten moet dwingen om asielzoekers op te vangen.
  • 60% is het er (helemaal) mee oneens dat flexwoningen als eerste moeten worden toegewezen aan statushouders.
  • Het aandeel inwoners dat vindt dat Nederland minder asielzoekers op moet vangen is gestegen van 36% naar 41%.

In het nieuws

Excursie voor mannelijke Oekraïense vluchtelingen in Scharwoude

Samen met andere vrijwilligers organiseerde Sjoerd Schrassen op 10 en 12 juli een excursie voor een groep mannelijke Oekraïense vluchtelingen van opvanglocatie in Scharwoude. Schrassen: “De meeste mannen praten nauwelijks over wat ze hebben meegemaakt. We willen hen niks opdringen, maar met de excursie willen we hen in ieder geval een mogelijkheid geven om met elkaar te praten en om elkaar een beetje te leren kennen.”

Toen de mannen in het gemeentehuis arriveerden voor een lunch met burgemeester Bonsen was de spanning van hun gezichten af te lezen. “Ze zijn in Oekraïne niet gewend met een burgemeester te praten, laat staan samen een broodje te eten,” licht Schrassen toe. Toch volgt er al snel een gesprek, onder andere over de

verschillen tussen Nederland en Oekraïne en over werk. Binnenkort staat een excursie voor de Oekraïense vrouwen op de planning.

Factsheet Rijk over medische zorg vluchtelingen uit Oekraïne

Het Rijk heeft voor gemeenten een factsheet opgesteld met informatie over de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze informatie is samengesteld in een samenwerking van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars en het CAK. Op de factsheet staat ook een link naar een handige pagina Veelgestelde vragen, met vragen over zorg en gezondheid die eerder gepubliceerd zijn op Rijksoverheid.nl.

Handige informatiekanalen

  • Vragenovercorona.nl - Vragen over corona Nummer 0800-7707707 (inclusief Oekraïens) Spreekuur in Oekraïens op donderdag 14.00 - 18.00 uur

De volgende nieuwsbrief in je mailbox?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Noord-Holland Noord rondom de crisis in Oekraïne? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor deze nieuwsbrief.